Финансијско посредовање у успону

Посматрајући по методама трговања, на континуирано трговање односи се преко 30 одсто док се на метод преовлађујуће цене односи око 70 одсто

finansijsko-posredovanje-u-usponuУкупна тржишна капитализација Београдске берзе на дан 31. августа ове године износила је 720 милијарди динара и забележила је повећање од 61 милијарде динара.

У структури тржишне капитализације доминантно учешће од 78 одсто имају акције. Укупна августовска капитализација акција износи 564,1 милијарду динара. Посматрајући по методама трговања, на континуирано трговање односи се преко 30 одсто док се на метод преовлађујуће цене односи око 70 одсто.

У односу на претходни месец, евидентно је укупно повећање тржишне капитализације за око девет одсто које је првенствено резултирало повећаном тржишном капитализацијом акција. Међутим, за разлику од претходног месеца, пораст бележи и тржишна капитализација обвезница за око два одсто.

За разлику од претходних месеци, досадашњу вишемесечну доминацију сектора са највећом тржишном капитализацијом GA (Производња прехрамбених производа, пића и дувана) постепено преузима сектор I (Финансијско посредовање), на који се односи 34 одсто укупне капитализације акција.

FIT, FIS и FIB – август 2006.

Септембарски раст промета на Берзи пропратио је и раст учешћа страних инвеститора како у трговању акцијама и обвезницама, тако и у укупном трговању, остваривши готово рекордне вредности сва три показатеља.
Учешће страних инвеститора у трговању обвезницама девизне штедње (FIB) током септембра је у просеку износило преко 21 одсто на месечном нивоу, што представља повећање од 90,4 одсто у односу на јул. Дневне вредности FIB-а су током септембра имале изражен флуктуативни карактер, и кретале су се од минималних вредности од око један одсто до максималне вредности од 91,78 одсто која је остварена 23. августа, што уједно представља и највећу дневну вредност овог показатеља од почетка 2005. године.
Учешће страних инвеститора у трговању акцијама (FIS) кретало се прилично уравнотежено у значајно вишим интервалима од уобичајених. Дневне вредности су се углавном кретале у распону од 40 одсто до 80 одсто трговања акцијама, односно просечно дневно од 60,4 одсто на месечном нивоу.
Учешће страних инвеститора у укупном трговању је под утицајем претходна два показатеља бележило високе дневне вредности које су се најчешће кретале у распону од 40 одсто до 80 одсто. FIT је у августу забележио максималну просечну дневну вредност на месечном нивоу од почетка израчунавања ових показатеља на нивоу од 57,6 одсто.

Podelite ovaj tekst: