Наша тема: Нови зајам за враћање старог дуга

Пре задуживања важно је да грађани у банци питају колико укупно кошта кредит, отворе „четворе очи” код склапања уговора и добро се прерачунају да би знали исплативост

novi-zajam-za-stari-dugРепрограм кредити, односно кредити за рефинансирање већ одобрених позајмица, све су популарнији. Банке у Србији нуде могућност повољнијег задуживања како би се претходна позајмица код матичне или друге банке лакше отплатила. То је начин да грађани, уколико су им банке повећале каматне стопе, раније врате зајам новим задуживањем, али по нижој камати и евентуално у дужем року отплате. Каматне стопе се крећу од 12,58 до 20 одсто на годишњем нивоу, а грађани имају могућност да више месеци или година враћају раније узети зајам и добију још нешто кеша преко тога. Зависно од банке, грађани се за рефинансирање могу задужити од 300 до 10.000 евра у готовини.

Код већине банака, као један од основних услова за рефинансирање кредита јесте да клијенти примања пребаце у нову банку, а свуда је потребан депозит од 20 одсто. Репрограм кредити за рефинансирање одобравају се на рок од три до десет година. Ипак, неопходно је прерачунати се пре новог задуживања и обићи више банака како би се упоредили услови, јер постоје разлике у понуди.

Проучити уговоре

Веома је важно да се добро проуче сви детаљи уговора и пита колико укупно кошта задуживање. Прецизна калкулација грађане штити од онога што на први поглед може да изгледа као брза и изузетно повољна опција и зато је потребно добро проценити све понуђене могућности.

Прво треба обратити пажњу на висину ефективне каматне стопе, јер су у њој урачунати сви трошкови и на основу ње се може видети права цена кредита. Битно је и да ли је зајам индексиран у еврима или францима. Грађанин банци код које већ има кредит, приликом превремене отплате мора да плати трошак ранијег враћања зајма који износи око два одсто на остатак дуга. Рачуница би требало да обухвати и све трошкове новог задуживања (који је износ обавезне полисе осигурања, хипотека…).

Избор најповољнијег зајма

Да би корисник кредита „рефинансирао” свој постојећи дуг, може прво да се обрати банци код које је кредит узео да сазна колико би га коштала превремена отплата и да ли и под којим условима може да замени стари кредит новим у својој банци. Затим може да узме понуду и других банака са тачно израчунатим ратама које треба да отплати и трошковима које би платио по разним основама. Поређењем тачно израчунатих износа, лако је одлучити се за најповољнију варијанту.

Репрограм у Сосијете женерал банци

Сосијете женерал банка нуди кредите за рефинансирање стамбених позајмица које одобрава по ефективној стопи од 6,22 одсто. Новину представља и то да приликом одобравања ових кредита банка не зарачунава никакве административне трошкове, не тражи учешће и у одобрени износ укључује све трошкове које клијент има због преласка из неке друге банке у Сосијете женерал банку. Клијентима који траже зајам прелиминарно, у року од само три дана, каже да ли испуњавају услове за кредит и на колику суму могу да рачунају. У одобрени износ укључују износ учешћа од 10 одсто вредности кредита, трошак превремене отплате кредита који се креће између два и три одсто, премију осигурања код Националне корпорације за осигурање кредита која износи од 1,5 до 2,5 одсто као и трошак преноса апсолутних права у износу од пет одсто од вредности стана. Са мањом каматом и продуженом рочношћу рате кредита умањују и до 40 одсто у односу на постојеће.

Народна банка Србије препоручила је грађанима да користе могућности рефинансирања већ узетих кредита кроз повољне зајмове код других банака, али уз упозорење да при том обрате пажњу на плаћање пенала за раскидање уговора и на различите услове под којима се нови зајмови одобравају. Клијенти у банкама треба добро да обрате пажњу на трошкове отварања и одржавања новог рачуна, као и на различите административне дажбине.

После детаљног упознавања са условима у изабраној банци у којој ће грађанин узети кредит за рефинансирање, он треба да поднесе захтев за позајмицу, фотокопију личне карте, потврду о запослењу и висини примања, потписану сагласност за прибављање извештаја из Кредитног бироа, као и потврду од банке о отплати дуга.

Рата и провера

Ограничавајући услов при задуживању јесте што може да се оптерети само 30 одсто месечних примања. Банке то проверавају тражећи извештај из Кредитног бироа. На тај начин, у старту се може одредити колики максимални кредит може да се узме. Због тога банкари кажу да ови услови у потпуности неутралишу могућност да се грађани презадуже.

– Банке пажљиво анализирају кредитну способност клијента и одобравају зајам само уколико клијент испуњава услове. Народна банка Србије је ограничила задуживање грађана, односно позајмица по текућем рачуну, револвинг кредитима по картицама и јемствима. Уз помоћ Кредитног бироа у сваком тренутку се може проверити укупна задуженост сваког појединца. Уколико се, ипак, деси да грађани нису у могућности да измирују сва задуживања, препоручујемо да се определе за један кредит за рефинансирање свих обавеза код банке. На тај начин моћи се под повољнијим условима, уз нижу цену и дужи рок отплате, да измире потраживања, каже Светозар Шијачић, члан Извршног одбора Рајфајзен банке.

Читати и ситна слова

Банкари упозоравају клијенте да је уговор о кредиту облигациони однос као и сваки други и да је оно што клијент банке потпише обавезан и да испуни. Зато грађани треба добро да проуче комплетну документацију приликом задуживања и обрате пажњу на „ситна слова”, а ако им нешто није јасно да дођу у банку и траже додатна објашњења, како не би упали у неку замку.

Кредити Пиреус банке за рефинансирање

Пиреус банка је од 11. септембра у своју понуду уврстила „relax” кредите за рефинансирање свих зајмова, кредита и картица грађана – до 15.000 евра са грејс периодом од три месеца. Уз жељу да се умањи дуг грађана, Пиреус банка смањује каматне стопе и продужава рок отплате до 10 година.

„Relax” кредити ће се одобравати по номиналној каматној стопи од 11,75 одсто и ефективној каматној стопи од 13,56 одсто. „На овај начин, грађанима ће се зарачунавати ниже каматне стопе, а имаће и мање рата отплате кредита. Пиреус банка је одувек водила рачуна о каматним стопама, јер је наша главна политика да изградимо стабилан и дуготрајан однос са нашим клијентима – изјавио је господин Константинос Вајотис, заменик генералног директора, задужен за послове са становништвом и банкарску оперативу.
Константинос Вајотис је истакао да за износе до 4.000 евра није потребан жирант, као и да се сви грађани Србије чија месечна зарада није мања од 105 евра могу пријавити за рефинансирање својих кредита и кредитних картица.
Они који примају плату преко Пиреус банке имаће повољније каматне стопе, максимални рок отплате и одобравање кредита без жираната. Такође, за запослене корпоративних клијената Пиреус банке годишња номинална каматна стопа износиће 10 одсто а ефективна каматна од 11,33 одсто.

Он сматра да се грађани све чешће одлучују за кредите за рефинансирање због тога што им је висина месечних рата на већ узете кредите висока, па период оплате желе да продуже; траже спас у мањем дугу и кредите са вишим каматним стопама замењују јевтинијим.

И у свету се увелико користи оваква могућност банкарског кредитирања. Наш саговорник каже да је у Америци и Британији највећа потражња за кредитима за рефинансирање у категорији хипотекарних кредита и додаје да су банке у Србији све ставке уговорно регулисале чим су почеле да нуде могућност повољнијег задуживања, како би се претходна позајмица код друге банке лакше отплатила.

Рајфајзен банка већ рефинансира стамбене кредите, а најтраженији су XXL кредити у износу од 5.000 до 50.000 евра за рефинансирање или од 7.500 до 75.000 швајцарских франака. Овим позајмицама могу да се отплате задужења по готовинским и осталим кредитима, картицама, уговорима о лизингу, пореске обавезе. Позајмице дају на период отплате од шест до 15 година, уз обавезан депозит од 20 одсто и каматну стопу која износи од 8,7 до 10,45 одсто.

Потражња не јењава

У Комерцијалној банци кредите за рефинансирање одобравају у висини до 800.000 динара са роком отплате на 77 месеци. Лимит за месечну рату је 30 одсто од плате, а потребан је депозит од 20 одсто висине новог кредита, односно 160.000 динара. Камата на депозит износи два одсто, а кредит има валутну клаузулу.

Ефективна каматна стопа за клијенте банке износи 11,95 одсто, односно 13,95 одсто за остале грађане, а за обезбеђење кредита потребна је меница и један жирант. Накнада банке износи 1,50 одсто.

– Потражња за кредитима не јењава ни након што је НБС објавила списак банака које су, по наводима НБС, нетачно обрачунавале ефективну каматну стопу. Од момента објављивања тог списка и чињенице да су грађани схватили да у нашим уговорима нема скривених трошкова, порасла је тражња за кредитима у нашој банци. Само у августу је од укупно одобрених потрошачких и готовинских кредита, за рефинансирање одобрена једна четвртина зајмова. Погодност за узимање ових кредита је веома једноставна процедура и кратак рок за добијање позајмице, каже Гордана Ћурчић, помоћник директора Сектора за послове са становништвом.

Она потврђује да је и у свету уобичајена пракса да грађани „иду” из кредита у кредит, јер на тај начин долазе до кућа, станова, аутомобила и других великих куповина од животног значаја. У Европи је уобичајено да грађани за велике куповине не троше уштеђевину и кеш, већ све значајније куповине отплаћују на кредит.

Банке које нуде рефинансирање кредита

Ерсте банка                                            0800-201-201
Алфа банка                                             011/3023-928
Национална банка Грчке                       011/2209-504
Национална штедионица-банка            0800-111-144
АИК банка
за подручје Београда                         011/202-90-17, 220-90-01
за подручје Србије, ван Београда    018/507-421, 507-428
Војвођанска банка                                 021/488-66-98
Комерцијална банка                              0700-800-900
Пиреус банка                                         011/3027-077, 3027-078
НЛБ Континентал банка                       021/452-144
Универзал банка                                   011/262-88-70
Кулска банка                                         021/480-00-57
Банка Интеза                                        011/353-70-10
ЕФГ Јуробанк                                        0800-11-11-44
Српска банка АД                                  011/3607-458, 3607-441

У Комерцијалној банци клијентима који одлуче да узму кредит саветују да пажљиво прочитају уговор о кредиту и да воде рачуна о датуму доспећа рате, јер се за сваки дан закашњења обрачунава камата. Уколико отпутују у иностранство или им се десе неке ванредне околности на време треба да обавесте банку.

Да би зајмотражилац добио кредит у износу од 800.000 динара у овој банци, његова плата треба да износи 48.500 динара, а месечна рата је 14.670 динара. Уколико узме кредит од 300.000 динара на 77 месеци, месечна рата износи 5.500 динара, а да би могао да отплаћује кредит у овом износу, клијент треба да има плату у висини до 16.000 динара.

Комерцијална банка омогућава и репрограмирање стамбених кредита на рок од 360 месеци за кредите осигуране код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита и 300 месеци за кредите без ове врсте осигурања. Ефективна каматна стопа у првом случају је 7,25 одсто, а у другом 7,50 одсто, док месечна рата ни у једном случају не може прелазити 50 одсто плате тражиоца кредита. И поред популарности кредита за рефинансирање, најтраженији кредити у Комерцијалној банци су готовински и стамбени, а просечна вредност кредита креће се око 300.000 динара.

За све клијенте

У жељи да изађе у сусрет потребама грађана и понуди рефинансирање под повољнијим условима од оних који су реализовани у другим банкама, Банка Интеза већ одобрава кредите за рефинансирање ради измирења обавеза грађана код других банака. Ускоро ће у своју понуду уврстити и, како кажу у овој банци, врло повољне кредите за рефинансирање стамбених кредита.

Банка Интеза од маја ове године физичким лицима одобрава кредите за измирење обавеза по текућим рачунима, кредитним картицама и кредите за рефинансирање по врло повољним условима. Ови кредити су доступни клијентима банке, али и онима који то нису. Добијају се уз брзу и једноставну процедуру, без жираната, а услов је отворен текући рачун у Банци Интеза Београд и потврда фирме у којој је клијент запослен да ће уплаћивати зараде у наредном периоду. Износ позајмице коју клијент може да подигне је од 300 до 5.000 евра са роком отплате до 60 месеци, уз девизни депозит од 20 одсто. Ефективна каматна стопа је 18,14 одсто на годишњем нивоу на остатак дуга, са валутном клаузулом у еврима.

Подигнути кредит може бити уплаћен на текући рачун, кредитну партију или на рачун платне картице корисника кредита у другој банци на основу потврде о висини дуговања. Посебна погодност кредита за рефинансирање у овој банци јесте да уколико се на основу анализе кредитне способности одобри кредит у износу већем од износа укупних обавеза за рефинансирање код друге банке, преостали износ кредита се уплаћује на текући рачун корисника кредита у Банци Интеза Београд.

Од почетка издавања позајмица за рефинансирање одобрено је 225 кредита са просечним износом од 2.400 евра и просечним роком отплате од 60 месеци.

Одговор за пет дана

Грађани често неповољним кредитима оптерећују кућне буџете више него што је неопходно. Због тога Војвођанска банка даје зајам за измирење обавеза по кредитима у другој банци, који омогућава повољнију отплату кредита. Овим кредитом грађани могу рефинансирати сва своја кредитна задужења, укључујући готовинске и потрошачке кредите, кредите по текућем рачуну, али и дуговања по кредитним картицама, уз нижу каматну стопу, мању месечну рату и дужи период отплате.

Драгана Вујовић-Ђермановић, ПР менаџер Војвођанске банке, каже да се отплата дуговања према другим банкама у износу до 10.000 евра у динарској противвредности може регулисати, уз рок отплате до 72 месеца, нижу месечну рату и ефективну каматну стопу од 12,58 одсто. Овај кредит могу користити грађани који имају или отворен текући рачун у Војвођанској банци и на њега преусмере редовна месечна примања, а одговор на захтев за кредит добија се у року од највише пет радних дана од предаје документације.

Корисници кредита за измирење обавеза у другој банци имају могућност и истовременог коришћења готовинског кредита, али и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну и пре првог прилива на текући рачун у Војвођанској банци.

До 4.000 евра без жираната

У Алфа банци, која такође одобрава кредите за рефинансирање, износ зајма зависи само од висине прихода зајмотражиоца, а погодност је и што он не мора да буде клијент банке. Једини услов за добијање кредита јесте да је клијент стари дуг, без обзира на то да ли је реч о задужењу на кредитној картици, прекорачењу на текућем рачуну или потрошачком кредиту, уредно отплаћивао најмање шест месеци.

Драгана Радивојевић, директорка Сектора за послове са становништвом Алфа банке, каже да позајмице за рефинансирање одобравају у износу од 1.000 до 10.000 евра у динарској противвредности. Клијент има могућност да одабере рок отплате од 12 до 72 месеца. Ефективна каматна стопа на ове позајмице износи свега 12,19 одсто. Кредити се одобравају уз депозит од 20 одсто, а камата на депозит је од два одсто. Позајмице у износу до 4.000 евра у Алфа банци одобравају без жираната.

Наша саговорница каже да су, рефинансирањем дугова који су постали терет за буџете многих породица, уз нижу каматну стопу и продужен рок отплате до чак шест година, месечне обавезе ниже, а грађани добијају и још новца за намиривање других потреба.

– Грађани треба добро да процене услове приликом узимања кредита за рефинансирање, али и осталих позајмица. Важно је да обрате пажњу на укупне трошкове кредита, а неке банке поред трошкова камате, обрачунавају и трошкове вођења рачуна, разне врсте провизија… Треба да обрате пажњу на ставке уговора у којима се наводи начин отплате ануитета, казнена камата. Клијенти у Алфа банци само плаћају камату и једнократну провизију на пуштање кредита и нема скривених трошкова, објашњава Драгана Радивојевић.

Ерсте банка

Готовинске кредите које одобрава Ерсте банка клијенти користе и за рефинансирање обавеза код других банака. Позајмице се одобравају у износу од 600 до 10.000 евра, у динарској противвредности и по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Кредит се одобрава на рок од шест месеци до шест година, уз минимални депозит од 20 одсто. Ефективна каматна стопа је од 14,24 одсто, а након подношења комплетне документације, банка одобрава кредит за један дан.

Мирјана Вујадиновић

Podelite ovaj tekst: