Корак из теорије у праксу

Већ од прве године студенти Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа своја теоријска знања перманентно ће проверавати, усавршавати и допуњавати кроз рад у виртуелном предузећу

korak-iz-teorije-i-prakseНашем тржишту недостају кадрови спремни да одговарајућа савремена теоријска знања одмах спроводе у пракси. На западним универзитетима теоријска знања се већ на факултету проверавају у пракси, а један од метода јесте симулација радног процеса кроз виртуелна предузећа. Код нас се обука у виртуелним предузећима однедавно спроводи као додатна едукација оних који траже посао преко Националне службе запошљавања. Међутим, од ове јесени, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа овај сегмент едукације убацује директно у образовни програм као неопходни део практичне наставе.

Већ од прве године студенти ФМСП своја теоријска знања перманентно ће проверавати, усавршавати и допуњавати кроз рад у виртуелном предузећу каже проф. др Милован М. Илић, професор на предметима предузетништво и маркетинг на овом Факултету. Током студирања наши студенти радиће разне послове у виртуелним фирмама, одређене делатности тако да ће временом проћи све функције пословног процеса.

Спој теорије и праксе

По речима нашег саговорника, ово је пут да студенти не добију само знања, већ и да стекну умеће. По завршетку образовног процеса на нашим факултетима студенти излазе са огромном количином теоријског знања, а при томе се дешава да најбаналнију ствар у пословном процесу не знају да ураде или, на пример, не знају да протумаче основна документа у предузећу.

Теоријска знања су неопходна, али недовољна да се буде конкурентан и успешан на тржишту радне снаге. Знање нормално претходи умећу, али често је умеће пресудно на путу постизања успеха. Знање је пасивна енергија ума, а умеће је активна категорија. Можете доста знати, а да истовремено не умете ефикасно нешто да урадите. Од ове године, много више ћемо инсистирати на практичној примени знања, тако да ће се наши дипломци врло лако сналазити у новим пословима. У америчком моделу едукације у области менаџмента принципи теорије произлазе из праксе и због тога су они у овој области толико успешни.
Врло је важно да теорија буде у функцији циља, а циљ наше едукације јесте да створимо кадрове који ће реално бити способни да управљају процесима који ће стварати нову вредност – истиче др Илић.

Podelite ovaj tekst: