Вода без мане

Потрошачи у Србији веома високо оцењују квалитет вода домаћих произвођача, показало је истраживање степена задовољства потрошача квалитетом флашираних вода, обављено почетком ове године

vodaИстраживање о степену задовољства потрошача квалитетом флашираних вода у Србији, обављено почетком ове године, показало је да су потрошачи веома високо оценили квалитет вода домаћих произвођача. Наиме, индекс добијеног квалитета износи 89 индексних поена и убраја се у највише у моделу (уз индекс лојалности). Квалитет флашираних вода у Србији је уједначено оцењен од стране свих потрошача свих узраста и полова, уз напомену да су жене, као и потрошачи са нижим примањима и основним образовањем, боље оценили квалитет флашираних вода од осталих категорија становништва. У случају флашираних вода приметно је да су висока очекивања потрошача углавном задовољена од стране произвођача. Доказ у прилог овој тврдњи представља податак да су три компаније са највишим вредностима индекса очекивања (Књаз, Врњци и Планинка) истовремено оствариле и највише вредности индекса добијеног квалитета.

Главни менаџери агенције Фактор плус Владимир Пејић и Предраг Лацмановић, истичу и то да индекси са вредношћу већом од 85 представљају одличан резултат и у светским оквирима, односно да и у америчкој привреди, која се убраја у најразвијеније у свету, само најбоље индустрије и компаније достижу овако високе вредности индекса.

Кад је реч о српском тржишту, потрошачи највише очекују од компанија са дугогодишњом традицијом и искуством у производњи флашираних вода, а најмање од произвођача који су релативно скоро ушли на тржиште вода у Србији.

Podelite ovaj tekst: