Лизинг – кроз иглене уши

Према условима које је прописала НБС набавна вредност лизинга не треба да буде испод 2.000 евра, а рата не може бити већа од 30 одсто плате. Ограничава се вредност задуживања лизинг компанија у иностранству што може утицати на повећање камата

lizingЛизинг је у Србији за веома кратко време успео да се наметне као алтернативни извор финансирања, што показују и подаци о промету лизинг компанија. Од 2003. године, када је овај модеран начин куповине у Србији почео да се примењује, до априла ове године, укупна бруто вредност финансирања свих лизинг компанија износила је око 800 милиона евра.  Од тога су се, како кажу у Асоцијацији лизинг компанија, прошле године на лизинг највише узимала производна опрема и машине, али и комерцијална возила, са укупним прометом од 400 милиона евра. После трогодишњег искуства у коришћењу лизинга у Србији, по општој оцени, закључак је да се овај начин финансирања веома брзо развија. Почетком априла ове године, одлуком Монетарног одбора Народне банке Србије, повећан је обавезни лизинг компанија са 10 на 20 одсто, а на ова средства банке морају да обрачунавају обавезну резерву по стопи од 100 одсто.

До пооштравања мера централне банке дошло је због инфлације коју је и ове године све теже одржати у планираним оквирима од 9,1 одсто на годишњем нивоу. Од јануара 2006. године, Народна банка Србије примењује одлуке којима су прописани минимални услови за закључивање уговора о финансијском лизингу, начину исказивања накнада, као и податке које би требало достављати централној банци. Због тих услова, набавна вредност предмета лизинга не може бити мања од 2.000 евра. Лизинг кућа мора да фор-мира досије корисника услуга и да лизинг накнаду и друге трошкове прикаже кроз обрачун. Народна банка Србије се на ово одлучила како би грађани или предузећа која користе лизинг услуге могли и да их упореде и да се одлуче за најповољнију варијанту.

Такође, максимални износ уговорене рате лизинг накнаде не може да прелази 30 одсто редовних примања, а минимални период финансирања не може бити краћи од две године. Према оценама стручњака, овако пооштрени услови могу да уздрмају тек заживело финансијско тржиште за лизинг и да повећају ефективне камате које се сада у просеку крећу од 9,75 до 12 одсто на годишњем нивоу.

Podelite ovaj tekst: