ЉУБИША ВЕЉКОВИЋ: Висока ажурност у решавању штета

Према анализама тржишта које спроводимо, постајемо осигуравач који има све значајнију пажњу од стране клијената. На пример, ажурни смо у решавању штета код осигурања од аутоодговорности, па смо у томе међу тржишним лидерима

Љубиша Вељковић

Едукација становништва и привреде је потребна како би се представио значај осигуравајућег покрића. Едукован продавац осигурања кључ је успеха у адекватном информисању клијената, успостављању фер односа са клијентима и неговању међусобног поверења. Растом животног стандарда, верујем, доћи ће и до повећања учешћа броја корисника полиса осигурања.

Овако је Љубиша Вељковић, председник Извршног одбора Миленијум осигурања, одговорио на питање како осигурање у Србији да се учини масовнијим, јер према проценама актуара, ако се изузму обавезне полисе осигурања од аутоодговорности, онда се види ситуација која може да забрине: мање од 20 одсто становништва има неку полису осигурања.

У интервјуу за Економетар, Љубиша Вељковић истиче да Миленијум осигурање ради на томе да се повећа број корисника полиса, али је говорио и о утицају дигитализације и новим трендовима у осигурању, о узроцима раста премије и о очекивањима пословања сектора осигурања.

• Миленијум осигурање је остварило у претходној години раст премије од 12 одсто. Раст је забележен и када је реч о добити, капиталу и билансној активи. Шта је генерисало толики раст?

– Добро смо се припремали како бисмо покрили све активности од развоја производа, развоја канала продаје, улагања у људске ресурсе, стварање препознатљивог бренда и подизања квалитета услуге, што је материјализовало резултате у претходним годинама. Што се тиче ове године, раст портфеља нам је на нивоу раста тржишта, а истовремено обезбеђујемо раст регулаторних параметара, финансијске имовине и побољшање осталих техничких параметара.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • ФОНДАЦИЈА РНИДС О САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТИ: ДИГИТАЛНО БОЈНО ПОЉЕ: Едукација кључна за безбедност на интернету
  • УТИЦАЈ ДИГИТАЛНИХ СЕРВИСА НА ПОБОЉШАЊЕ УСЛУГА: Moбилнa aпликaциja Уникрeдит бaнкe зa правна лица
  • ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗОВАНОГ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА СЕОСКИХ НАСЕЉА У СРБИЈИ: Само осам одсто сеоских домаћинстава има прикључак на јавну канализацију
  • Следећи број Економетра излази 10. децембра 2019.
Podelite ovaj tekst: