MARKO ČADEŽ, PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE SRBIJE: Vreme je za niže poreze za privredu

Mislim da su se stekli uslovi i da smo dostigli tačku od koje privredni razvoj možemo podržati nešto stimulativnijom poreskom politikom, tako što bismo poreskim instrumentima podsticali, recimo, otvaranje novih firmi ili kompanije – pretežne izvoznike. Moj utisak je da Vlada za to ima razumevanja

Marko Čadež

Visoke poreze, posebno veliko poresko opterećenje zarada, privrednici u svim anketama i u svim razgovorima navode kao najveću prepreku uspešnijem poslovanju i jedan od najčešćih uzroka sive ekonomije. Otuda i stalni zahtevi privrede da se ta zahvatanja smanje, ali i inicijative Privredne komore Srbije upućene Vladi da se privredna aktivnost podstakne smanjenjem poreza i doprinosa. Naravno, na način koji neće ugroziti budžetske prihode, odnosno izvršenje budžetskih obaveza. Mislim da su se stekli svi uslovi i da smo dostigli tačku od koje privredni razvoj možemo da podržimo nešto stimulativnijom poreskom politikom, tako što bismo poreskim instrumentima podsticali, recimo, otvaranje novih firmi ili kompanije – pretežne izvoznike – kaže Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

– Moj utisak je da Vlada za to ima razumevanja. Već se prave prve računice. Shvatam potrebu da se, posle tri godine u kojima smo imali stezanje kaiša kroz smanjenje penzija i plata u javnom sektoru, pre donošenja konačne odluke što bolje i realno sagledaju efekti rasterećenja privrede na javne finansije, mogućnost proširenja poreske baze, većeg zahvatanja iz sada sive zone, kao i uticaj smanjenja poreskih davanja na privredni rast, objašnjava Čadež.

U intervjuu za Magazin Biznis predsednik PKS govori o novom komorskom sistemu, o povezivanju privreda regiona, na čemu je najviše urađeno u protekle tri godine, upravo u vreme njegovog mandata, ali i o novom sastavu Upravnog i Nadzornog odbora u koji su ušli predstavnici srpskog krupnog kapitala i istaknuti članovi Kluba Privrednik.

• Šta je bio najvažniji Vaš zadatak od dolaska na čelo PKS u decembru 2014. godine?

– Vraćanje privrede u Komoru! Ma koliko to nelogično zvučalo ako se podrazumeva da Komora postoji zbog privrede, to je bio moj najvažniji i ne baš lak zadatak. Trebalo je vratiti poverenje privrede u Komoru kao njen servis i zastupnika njenih interesa, dati joj dovoljno argumenata da se uključi u komorske aktivnosti, bilo da su zakonodavne inicijative, rešavanje svakodnevnih problema u poslovanju, povezivanje sa međunarodnom poslovnom zajednicom, pregovori sa Evropskom unijom. Jer, smisao i svrha postojanja Komore jeste da privrednicima pruža što efikasnije usluge i što bolje zaštiti njihove interese. I da oni sami prepoznaju da je to za njih korisno.

Mislim da smo kroz novi način organizovanja i funkcionisanja komorskog sistema, direktniju komunikaciju sa kompanijama, nove servise koje im pružamo, privrednicima pružili dovoljno argumenata zašto je važno da budu aktivni u svojoj poslovnoj organizaciji. Napravili smo nov komorski sistem, u kome posebnu ulogu ima 17 regionalnih parlamenata, koje su privrednici sami birali i u kojima ih predstavljaju menadžeri i vlasnici 800 kompanija iz njihovih sredina i njihovih grana. Oni kandiduju svoje predstavnike za Skupštinu PKS. Takođe, više od 1.200 kompanija aktivno učestvuje u radu 19 udruženja sa gotovo 140 grupacija.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • FOKUS NA IZGRADNJI JAČEG ODNOSA IZMEĐU POTROŠAČA I GORENJE BRENDOVA: U čemu vam sve može pomoći šoping bot
  • SWAMI NATARAJAN, LIDER PRODAJE, RAZVOJA I STRATEGIJE KOMPANIJE ORACLE: Možemo da unapredimo elektronske usluge u državnoj upravi
  • PROJEKAT SAVETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U SRBIJI: Građani imaju pravo na kvalitetnu javnu upravu
  • IZ BANKARSKOG UGLA: Kako zaštititi poslovanje od promena deviznog kurs
  • firANK REUL, ŠEF RAZVOJA ORBIS – ACCORHOTELS ZA ISTOČNU EVROPU: U ovom regionu vidimo šansu za snažan rast
  • KLOD BRODIK, GENERALNI MENADŽER KOMPANIJE SERVIE Inovativne terapije dostupne i u Srbiji
  • POSLOVNA SAZNANJA: Bolujete li od nedostatka vremena
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (3) Filantropija u oblasti nauke i prosvete
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2017.
Podelite ovaj tekst: