OD 1. JANUARA 2018. GODINE POČINJU DA SE PRIMENJUJU NOVI PROPISI ZA OBRAČUN POREZA: Šta donosi novi Pravilnik o evidenciji PDV

Početkom oktobra, ministar finansija je potpisao novi Pravilnik o pregledu obračuna PDV-a, čime se van snage stavljaju Pravilnik iz 2012. godine, kao i Pravilnik iz 2016. godine koji nikada nije stupio na snagu.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV-a počinje da se primenjuje od 1. januara 2018. godine. Time je zvanično uvedena obavezna predaja POPDV obrasca uz poresku prijavu. Dok sa jedne strane Ministarstvo finansija tvrdi da se izmenjenom regulativom olakšava kontrola od strane poreskih inspektora, predstavnici privrede i računovodstvene struke uglavnom smatraju da nova pravila donose velike troškove zbog vremena potrebnog za popunjavanje PDV evidencija, kao i troškove prilagođavanja računovodstvenog softvera, ali bez značajne koristi u smanjivanju poreske evazije.

Pravilnik se sastoji iz dva dela. Prvi deo je Oblik, sadržina i vođenje evidencije o PDV, a drugi deo je Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV propisuje da je poreski obveznik dužan da vodi evidenciju koja obuhvata podatke o: prometu dobara i usluga, izdatim i primljenim računima i ostalim podacima koji su od značaja za pravilno obračunavanje PDV-a.

Evidencija se vodi kao opšta i kao posebna evidencija. Opšta evidencija se odnosi na podatke kod prometa dobara i usluga, u skladu sa članovima 5. do 13. Pravilnika i to:

• promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobađanje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
• promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobađanje bez prava na odbitak prethodnog poreza

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • FOKUS NA IZGRADNJI JAČEG ODNOSA IZMEĐU POTROŠAČA I GORENJE BRENDOVA: U čemu vam sve može pomoći šoping bot
  • SWAMI NATARAJAN, LIDER PRODAJE, RAZVOJA I STRATEGIJE KOMPANIJE ORACLE: Možemo da unapredimo elektronske usluge u državnoj upravi
  • PROJEKAT SAVETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U SRBIJI: Građani imaju pravo na kvalitetnu javnu upravu
  • IZ BANKARSKOG UGLA: Kako zaštititi poslovanje od promena deviznog kurs
  • FRANK REUL, ŠEF RAZVOJA ORBIS – ACCORHOTELS ZA ISTOČNU EVROPU: U ovom regionu vidimo šansu za snažan rast
  • KLOD BRODIK, GENERALNI MENADŽER KOMPANIJE SERVIE Inovativne terapije dostupne i u Srbiji
  • POSLOVNA SAZNANJA: Bolujete li od nedostatka vremena
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (3) Filantropija u oblasti nauke i prosvete
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2017.
Podelite ovaj tekst: