MILICA BISIĆ, KPMG SRBIJA: Reformu javnih finansija treba što pre sprovesti

Najhitnija reforma potrebna je u načinu finansiranja lokalne samouprave i sistema naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa i sa njima povezanih javnih preduzeća. Verujem da se tu kriju prilične uštede kako za privredu, tako i za budžete

Milica Bisić

Srpske javne finansije, a u okviru njih i poreski sistem, zrele su za reformu koju bi trebalo što pre sprovesti. Uspešno sprovođenje, međutim, podrazumeva da je reforma dobro pripremljena i zasnovana na uvidu i analizi ukupnog poreskog sistema i, šire, sistema javnih finansija, a ne ovog ili onog pojedinačnog poreskog oblika ili poreske osnovice – ističe Milica Bisić, direktor tržišta u revizorskoj kompaniji KMPG u Srbiji i profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA). U intervjuu za Magazin Biznis, naša sagovornica ističe da je najhitnija reforma potrebna u načinu finansiranja lokalne samouprave i sistema naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa i sa njima povezanih javnih preduzeća. „Verujem da se tu kriju prilične uštede kako za privredu, tako i za budžete“, kaže dr Bisić, odgovarajući na naše pitanje o tome da li je sada dobar momenat za poresku reformu.

• Prema Vašoj proceni, koji procenat privrede sada ne plaća poreze? Da li je problem naplate poreza danas mnogo važniji od poreske reforme i zašto?

– Za zdravlje javnih finansija jedne zemlje najvažnije je da svi koji su na to zakonom obavezani plaćaju porez. To jeste najvažnije i sa čisto prihodnog stanovišta, ali i sa stanovišta toliko pominjanog načela pravednosti. Procenu za koju me pitate veoma je teško dati jer javnost ne raspolaže odgovarajućim podacima, te ne bih volela da licitiram. Ono što je izvesno, jeste da bi se napla ta svakako povećala kada bi se veća pažnja posvetila razvoju materijalnih i kadrovskih kapaciteta Poreske uprave koji trenutno nisu na primerenom nivou. Dodatno, i ovako oskudni resursi sa kojima raspolaže koriste se na neodgovarajući način. U kontrole se ide kampanjski sa ciljem da se „nešto nađe“ i naplati, najčešće kod velikih uspešnih preduzeća, a po sistemu – plati pa se žali. Takve kontrole traju dugo i po nekoliko meseci, a budući da su ova preduzeća uglavnom redovne platiše, što se moglo znati i pre ulaska u terensku kontrolu samo praćenjem obaveza i uplata, rezultati su više nego skromni u poređenju sa uloženim vremenom.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: