MILOŠ BUGARIN, PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE SRBIJE: Imamo dobre šanse, ali i težak put oporavka

Veoma je važno regionalno pozicioniranje naše privrede. Niko ne može da ignoriše srpsku privredu i da je diskredituje, jer je geografski i po obimu regionalni lider. Ako to razume još i naša izvršna vlast i malo pomogne, ne sumnjam da ćemo biti regionalni lider koji koristi komparativne prednosti

Miloš Bugarin

U Srbiji sada imamo odličnu bankarsku likvidnost i katastrofalnu nelikvidnost privrede. Zato je potrebno da bankarski sektor pokaže veći nivo otvorenosti prema privredi i blaže kriterijume kod odobravanja kredita. Moramo da pronađeno model kojim ćemo obezbediti povoljnije uslove za kreditiranje srpske privrede – ističe Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, u intervjuu za Magazin Biznis. Prvi čovek najveće nacionalne poslovne asocijacije u Srbiji podseća na mnoge otežavajuće okolnosti za poslovanje srpske privrede, ali sa dobrim izgledima da u 2010. godini dođe do pravog partnerstva na relaciji Vlada Srbije – Privredna komora Srbije.

Kako ističe Miloš Bugarin, jedan od načina da srpska privreda brže dođe do povoljnijih kredita jeste smanjenje stope obaveznih deviznih rezervi koje banke izdvajaju kod centralne banke, uz nastavak subvencionisanih kredita u narednoj godini, uspostavljanje finansijske discipline u naplati potraživanja i povećanje agrarnog budžeta na pet odsto. Ali, privrednici od Vlade Srbije u 2010. godini očekuju da, pre svega, obezbedi stabilnost kursa dinara kako bi se omogućila predvidivost poslovanja, naglašava Miloš Bugarin u intervjuu za naš magazin.

• Krajem novembra je gost Privredne komore Srbije bio srpski premijer Mirko Cvetković, koji je izložio osnovne elemente ekonomske politike za 2010. godinu. Šta je, po Vama, najznačajnije u tom programu i koliko je to u saglasju sa zahtevima srpskih privrednika?

– Ohrabruje činjenica što je premijer rekao da u 2010. godini neće biti većih oscilacija domaće valute. Moram da podsetim na zadnji kvartal 2008. godine kada smo imali depresijaciju dinara od 25 odsto i kada je gotovo 50 odsto srpskih kompanija iskazalo negativan finansijski rezultat zbog negativnih kursnih razlika. Takvi gubici u završnim računima predstavljali su, tokom 2009. godine, problem kod odobravanja bankarskih kredita. Zato je prvi zahtev privrednika koji smo izložili premijeru Cvetkoviću bio da hoćemo stabilnu nacionalnu valutu, koja je preduslov za predvidiv ekonomski okvir.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: