NAJNOVIJI PREDLOZI IZMENA PORESKIH ZAKONA: Najzad prave stimulativne mere

Ministarstvo finansija spremilo je izmene četiri poreska zakona, a najavljena je i javna rasprava koja bi trebalo da se završi u toku decembra 2017. godine, kako bi izmene zakona bile usvojene i stupile na snagu već početkom naredne godine.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Jedan od značajnih predloga je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa aktuelnih 11.790 na 15.000 dinara. Takođe, propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa. U predlogu izmene člana 37. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje najniža mesečna osnovica doprinosa čini iznos od 35 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji, isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.

Jedna od promena koju ćemo imati od početka naredne godine je i povećana minimalna cena sata koja će iznositi 143 dinara po radnom satu.

Pored toga, predloženo je i produženje važenja olakšica za novozaposlene do kraja 2019. godine kao i uvođenje novih olakšica za poreze i doprinose za novoosnovane firme. Naime, predviđenim izmenama poreskih zakona, privrednici bi mogli da osete i prve mere stimulativnog karaktera.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KAKO NEDOVOLJNO RAZVIJENE EKONOMIJE TREBA DA PRIMENJUJU EU STANDARDE: Fino štimovanje finansijskih tržišta
  • IGOR KALINIĆ: Fleksibilnost ciljeva donosi uspeh
  • ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA: PODRŠKA ZA „STARTAP GENERACIJU“ – PRILIKE ZA SRBIJU: Kakva je percepcija preduzetništva u Srbiji
  • TV SLIKE I PRILIKE: Ne živeti u laži, a ne kazati istinu
  • ARTUR TUREMKA: Elektronsko plaćanje u javnom prevozu
  • MILAN ZALETEL: Vip uložio više od 965 miliona evra
  • SOTIRIS KOSTOUROS: Sva naša ulaganja u proizvodnju i ljude su se isplatila
  • NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE ŠIRI POSLOVANJE U REGIONU: Nafta i gas iz Panonskog mora
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (4) Doktor prava i filantrop
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. februara 2018.
Podelite ovaj tekst: