Наша тема: Много кредита за предузетнике

Камате на кредите за финансирање обртних средстава крећу се од 15 до 18 одсто годишње, а банкари очекује даље снижавање. Кредити најпотребнији трговинским и производним предузећима, најчешће у износима од 10.000 до 50.000 евра

mnogo-kredita-za-preduzetnikeСве више малих привредника у Србији који развијају и унапређују пословање, а недостају им обртна средства, уместо да се задужују код пријатеља или рођака – одлазе у банку по кредит. Овакав начин позајмљивања новца доприноси лаганом развоју тржишне економије и облика пословања који постоје у развијеним земљама.

Великом броју МСП у Србији недостаје новац за обртна средства, за плаћање пореза, исплату зарада, авансне уплате или набавку сировина и робе за продају. У таквим ситуацијама, кредит за обртна средства код неке од банака предузетнику омогућава флексибилност у пословању и помаже му да превазиђе привремене проблеме са ликвидношћу.

Влада Италије одобрила још 33,25 милиона евра за МСП

Влада Италије одобрила је трећу траншу кредитне линије за МСП у Србији, вредну 33,25 милиона евра. Мира Тумара, менаџер ИМГ-а и координаторка пројекта, рекла је да се зајам одобрава у износу од 50.000 до милион евра, рок отплате је осам година, почек две године, а годишња номинална камата износи 4,9 одсто. Корисник кредита 70 одсто износа добија у машинама, опреми и репроматеријалу, а за обртна средства може добити највише 30 одсто позајмице. Отплата кредита врши се у полугодишњим ратама.

Банкари тврде да су проблеми домаћих привредника са обртним средствима углавном везани за неусклађеност периода наплате продате робе са пристиглим обавезама и плаћањима према другима. Наиме, почетници у бизнису најчешће немају довољно чврсте гаранције за враћање узетих кредита или имају мали почетни капитал са којим се одлучују да започну посао.

Већина банака најчешће одобрава краткорочне кредите за обртна средства на рок до годину дана са ефективном каматном стопом од око 15 до 18 одсто годишње.

Услови за кредите, како кажу банкари, биће повољнији када каматне стопе буду ниже, што ће се десити чим се смањи ризик земље. Народна банка Србије са садашњом стопом обавезне резерве на задуживања банака у иностранству од 45 одсто покушава да смањи тај ризик, а ако у томе успе, као последица смањиће се и висина обавезне резерве. Тада се може очекивати осетнији пад каматних стопа.

Уједначени услови

Према речима Марије Благојевић, извршног директора Сектора за пословање са становништвом ХВБ банке, нарочито заинтересовани за кредите за финансирање обртних средстава су трговинска и производна предузећа.

Ова банка је до сада највише кредита одобрила за обртна средства малим и средњим предузећима (која чине око 53 одсто од укупног износа кредита одобрених за МСП), а просечан износ је око 20.000 евра. Највећи број кредита за обртна средства ХВБ банка је одобрила фирмама које се баве трговином (око 55 одсто), а 26 одсто одобрено је предузећима која се баве производњом. Најчешће се узимају краткорочни кредити на рок отплате до 12 месеци.

Најповољније код Фонда за развој

Фонд за развој одобрава повољне кредите за обртна средства па је и интересовање привредника велико. У 2006. години из средстава Фонда пласирано је 1,2 милијарде динара за кредите за обртна средства, док је из кредитне линије Ерсте банке одобрено 40 милиона евра у динарској противвредности.
За краткорочна обртна средства Фонд одобрава позајмице са роком отплате до 12 месеци и уз каматну стопу од пет одсто. За трајна обртна средства Фонд даје кредите на рок до три године, уз камату од три одсто на годишњем нивоу. Из средстава кредитне линије Ерсте банке Фонд одобрава позајмице са каматном стопом од 5,5 одсто на годишњем нивоу.
– Ови услови знатно су повољнији од банкарских, пре свега због ниже каматне стопе. Код кредита које одобравају банке, годишња камата је, у просеку, нешто мања од 20 одсто, а месечна камата им је око два одсто. Кредити Фонда за трајна обртна средства посебно су повољни јер се одобравају на рок до три године, а камата на годишњем нивоу је само три одсто. Многим привредницима је важно да обезбеде дугорочне изворе кредитирања обртних средстава управо на рок од бар три године, како би успешније пословали, каже за Економетар Оливера Божић, директорка Фонда за развој.
Да би се добио кредит од Фонда потребно је поднети захтев и завршни рачун. За најдуже месец дана, кредит се добија по врло једноставној процедури. Ова институција остварује добре резултате и у наплати кредита.

Наша саговорница каже да су услови за одобравање кредита за обртна средства међу банкама које послују у Србији прилично уједначени, а једина разлика постоји у брзини одобравања позајмица. Због тога је ХВБ банка понудила кредите који се одобравају у року од једног дана под називом ”најбржи бизнис кредити”.

– Услови за одобравање кредита ће постати још повољнији и каматне стопе на ове кредите ће се снижавати, чим се смањи ризик земље. Народна банка Србије са садашњом стопом обавезне резерве на задуживања банака у иностранству од 45 одсто покушава да смањи тај ризик, а ако у томе успе, као последица тога смањиће се и висина обавезне резерве. У том тренутку можемо очекивати осетнији пад каматних стопа. Када се то деси, свим клијентима ХВБ банке ће бити ревидиране каматне стопе, јер су камате у уговорима варијабилне, каже Марија Благојевић.

Помоћ службеника

ХВБ банка је кредитну понуду за обртна средства прилагодила условима пословања на нашем тржишту, а свим клијентима понудила сараднике који у експозитурама дају савете и помажу у решавању проблема који могу да настану приликом обављања свакодневних пословних активности.

– Пре него што се уради прелиминарна процена пословања на основу званичних биланса и у складу са стандардима ХВБ банке, клијентима не саветујемо да уђу у процес одобравања кредита. То се људима веома допада, јер практично добијају одговор и пре него што уђу у сам процес одобравања кредита, а оваква услуга је потпуно бесплатна, каже Марија Благојевић.

Поред сарадника у банкама, предузетницима који у ХВБ банци намеравају да узму кредит сваког радног дана од 8 до 20 часова на располагању су услуге Кол центра у којем могу да добију комплетне информације о износима, средствима обезбеђења, условима и роковима отплате за кредите за финансирање обртних средстава.

– Саветујем предузетницима да је најбоље да на лицу места у експозитурама, само доношењем биланса добију прецизну прелиминарну процену и на тај начин планирају своје даље пословање. У зависности од токова готовине и пословања фирме, наши клијенти се труде да све обавезе према банци на време измирују, а уредни су и у сервисирању својих кредитних обавеза, каже Марија Благојевић и додаје да ХВБ банка не спада у ред банака које по сваку цену дају кредите привредницима.

Наша саговорница тврди да повластица у оквиру услова за одобравање кредита за обртна средства – такозвани грејс период – за већину привредника нема већи значај и често представља већи проблем него олакшицу у отплати позајмице.

– Грејс период би требало да се одобрава код појединих врста инвестиционих пројеката, а посебно код фирми које су тек у оснивању. Смисао грејс периода је да клијент не мора да враћа главницу кредита (на пример, за машину коју је купио док та машина не почне да даје приходе и „сама крене“ да се отплаћује). Ипак, банке данас нуде грејс период као врсту аргумента за остваривање компаративних предности на тржишту, али грејс период, према нашим досадашњим искуствима, често наноси више штете него користи јер поскупљује кредит, на шта ми скрећемо пажњу нашим клијентима, каже Марија Благојевић.

Клијенти ХВБ банке добијају олакшице приликом отплате кредита у зависности од квалитета сарадње са банком, а они који уредно измирују све своје обавезе лакше добијају и сваки следећи кредит.

У случајевима када предузетници имају проблема у отплати кредита, банка налази решење које је прихватљиво и за њих и за банку. Примера ради, ако је кредит одобрен у тренутку када су и за банку и за клијента важили одређени тржишни услови, а они се временом измене, што је уобичајено за привреде у развоју, у тим случајевима често се дешава да износ рате који је првобитно био договорен за клијента представља напор и отежава му развој пословања. У таквим случајевима, могућност репрограма дуга за клијента је од велике помоћи, али је то врло скупо за банку.

Ми и други

Марија Благојевић сматра да је веома тешко упоредити услове за одобравање кредита за обртна средства за МСП у Србији са земљама у окружењу и развијеним земљама на западу, јер се ризик земље (кантри риск) који је укључен у цену позајмица разликује од државе до државе. Ризик земље у Словенији је нула одсто, у Хрватској 0,1 одсто, а у Србији 1,2 одсто, што значајно повећава цену капитала на тржишту. Због тога ни каматне стопе не могу бити на нивоу на коме су у земљама у окружењу или у земљама развијене тржишне привреде.

– Банкарство у западној Европи има далеко дужу традицију тржишне привреде у односу на Србију и на земље у нашем окружењу. Ипак, доласком страног капитала и оснивањем банака чланица групација долази до већих могућности за ширење знања и искустава тих банака. Примењивањем процедура западноевропских банака у Србији на добром смо путу да много лакше и брже пребродимо одређене ”болести” и прескочимо непотребне кораке у развоју нашег банкарства и привреде у целини. Неопходно је и да се држава развија у том правцу и да има јасну слику како жели да изгледа, сматра Марија Благојевић.

Она каже да клијенти ХВБ банке често наводе да су услови кредитирања на западу повољнији од ових који се нуде у Србији и да су процедуре тамо једноставније. Међутим, они треба да буду свесни свих утицаја привреде на услове кредитирања и чињенице да Србија нема могућности да се на тржишту капитала ”нагађа” око цене капитала, као и да мора да прихвати оно што је укалкулисано у ризик земље.

У условима транзиционе привреде у Србији нормално је да се једна предузећа гасе и истовремено оснивају нова. Мали и средњи предузетници стално уче, а фирме које не могу брзо да се адаптирају на новонастале тржишне услове убрзо пропадају.

– Да би се обезбедио бржи економски раст земље потребно је да се јасно и прецизно дефинише тржишно окружење засновано на законима и правилима, а да при томе законске одредбе не буду ограничавајући већ стимулативни фактор, каже Благојевићева.

Стабилан профит

Према њеним речима, сасвим је очекивано да економски раст и развој прати повећано задуживање привредника у Србији.

– Када гледате из угла економисте који пореди стопу приноса на ангажована средства (маржу коју клијент може да оствари) и цене која се плаћа на позајмљене финансијске изворе (тржишна каматна стопа), рачуница је веома јасна. Увек се исплати узети кредит када можете да зарадите толико да исплатите камату, а други део задржите за себе. На тај начин се креира и вишак капитала који може бити употребљен за даљи раст и развој предузећа, објашњава Благојевићева.

Она упозорава на чињеницу да у Србији постоји сасвим погрешна слика о томе како јака фирма треба да изгледа. На западу није најјача она фирма која је много инвестирала у некретнине, већ она која може да заради својим пословањем и ефикасношћу. Принцип рентабилитета и стабилност профита је основ приликом одобравања кредита у земљама западне Европе, каже Марија Благојевић.

Банке су припремиле добру понуду за кредитирање обртних средстава за МСП, а услови зависе од износа кредита, финансијских показатеља пословања предузећа и односа које предузетник има са банком. Генерална тенденција код одобравања кредита за обртна средства јесте перманентно смањивање каматних стопа, нарочито код кредита без валутне клаузуле, што је последица пада референтних каматних стопа на банкарском тржишту које је НБС недавно смањила са 13 на 11,50 одсто. Смањена је и стопа инфлације и продужени рокови отплате који сада могу да буду и преко три године за обртна средства што је доскоро било незамисливо.

Богата понуда

У ХВБ банци мала и средња предузећа која имају годишњи промет до 2,5 милиона евра воде се под именом „бизнис клијенти“ и за њих су креирани посебни банкарски кредитни производи. Сви производи важе за све МСП клијенте под истим условима, што ову банку издваја од других, а производи се планирају и одобравају искључиво у зависности од потреба предузетника.

У складу са тим банка је увела „најбржи бизнис кредит“ за обртна средства који одобравају у свим експозитурама у Србији у року од 24 часа. Минимални износ кредита је 1.000 евра у динарској противвредности, а максимални 10.000 евра. Ефективна каматна стопе се креће од 17,60 до 18,31 одсто, а период отплате је до 12 месеци.

– И банка и клијенти су инсистирали на што бржој и поједностављеној процедури одобравања кредита, а и услови су веома повољни. На пример, уколико клијент узме 10.000 евра на период отплате до 12 месеци, његова месечна рата износи 893 евра, а укупна камата коју клијент плаћа банци за цео период коришћења кредита износи 720 евра, објашњава Марија Благојевић из ХВБ банке.

Предузетник који намерава да узме „најбржи бизнис кредит“ треба да има отворен пакет рачун у ХВБ банци и да позитивно послује најмање две године у својој делатности. Обавезни инструменти обезбеђења су оверене и печатиране менице од стране власника предузећа и овлашћене особе и јемство правног лица.

Банка одобрава и друге кредите за обртна средства у износу од 3.000 до 100.000 евра у динарској противвредности на рок до 12 месеци и уз ефективну каматну стопу од 15,41 до 15,81 одсто. Предуслови за предузетнике који намеравају да узму овај кредит јесу да позитивно послују најмање две године и да имају отворен пакет ”Компани” у ХВБ банци (односно да имају динарски и девизни текући рачун, орочени депозит, трајни налог и виза електрон бизнис картицу).

Банка комбинује различите видове обезбеђења за овај кредит у зависности од износа, кредитне способности и задужености клијента. За кредит до 30.000 евра неопходне су менице од овлашћене особе и власника предузећа, а до 50.000 евра јемство другог правног лица. За кредит већи од 50.000 евра као инструмент обезбеђења неопходна је хипотека првог реда.

Хипо-Алпе-Адрија банка нуди више производа за финансирање обртних средстава. Клијентима одобравају класичан кредит за обртна средства са роком отплате до 36 месеци, месечном, кварталном или шестомесечном отплатом. Каматна стопа је од 10 до 14,5 одсто на годишњем нивоу, а кредит се одобрава уз грејс период од шест месеци. Хипо банка нуди и револвинг кредит за обртна средства, у оквиру којег клијент може да повлачи средства до одобреног лимита и има могућност слободне отплате, при чему се камата обрачунава и плаћа само на период и износ коришћених средстава. Каматна стопа на овај производ је такође од 10 до 14,5 одсто годишње, а оба производа су индексирана у еврима.

Хипо банка својим клијентима одобрава и дозвољени минус по текућем рачуну, одобрен у динарима уз каматну стопу од 1,5 до 2,5 одсто месечно и на рок отплате до једне године. За ову услугу клијент не мора да има претходно отворен рачун ни историју обављања платног промета у банци.

Бојан Врачевић, руководилац Одељења финансирања МСП у Хипо-Алпе-Адрија банци, препоручује свим предузетницима који су садашњи или будући клијенти ове банке, да разговарају о потребама предузећа за обртним средствима са кредитним службеником банке за МСП и тако нађу најприхватљивији модел финансирања.

– Фирме које се баве трговином имају већу потребу од просека за финансирањем обртних средстава. Већина клијената тражи кредите у износима између 10.000 и 50.000 евра за обртна средства, на рок отплате између две и три године. Посебан кредит који је прилагођен овој намени јесте револвинг кредит и он је одлично прихваћен код клијента јер је флексибилан, а предузетници на тај начин имају могућност да сами управљају трошковима финансирања, каже Врачевић.

Наш саговорник сматра да кредити за обртна средства нису скупи, с обзиром на цену извора финансирања, али и да је конкуренција међу банкама и стабилизација пословања за ову групу производа допринела смањењу каматних стопа, а већа је и понуда. Овакав тренд он очекује и у наредим годинама, уз интензивније финансирање у домаћој валути и ниже камате.

У Хипо банци кажу да су, анализирајући пословање са МСП, уочили да предузетници често не разумеју да је банци за одобравање кредита за обртна средства потребна иста или слична документација као за инвестициони кредит, као и то да они сматрају да обезбеђење за ову врсту кредита треба да буде нешто слабије. Због тога су у банци понудили производе који не захтевају обимну документацију и могу да се одобре уз нешто флексибилнија средства обезбеђења. Такав производ је дозвољени минус по текућем рачуну, али и класични кредити са мањим износима.

Банка Интеза је недавно понудила малим и средњим предузетницима „биз обрт“ кредите за финансирање набавке обртних средства у износу од 10.000 до 150.000 евра. Рок отплате позајмице је од 12 до 24 месеца, уз грејс период од шест месеци, а ефективна каматна стопа креће се од 11,39 (ако је кредит индексиран у еврима) до 19,98 одсто (ако је реч о динарским кредитима).

Дужи рокови отплате

Дејан Тешић, из Банке Интеза, истиче да су за кредите за финансирање обртних средстава нарочито заинтересована производна и трговинска предузећа која имају континуирану потребу за текућим средствима. Пошто је реч о финансирању текуће активе, рокови отплате за ове кредите су по правилу краћи – до годину дана.
Међутим, услед јаке конкуренције међу банкама и либерализације услова, банке су почеле да одобравају ове кредите и на дуже рокове – до две, три и више година. То је нарочито оправдано ако је реч о трајним обртним средствима за која клијент може да добије дужи рок отплате и грејс период како би се пословање растеретило отплате.

Дејан Тешић, члан Извршног одбора и директор Дивизије за послове са становништвом и мали бизнис у Банци Интеза, каже да су ови кредити намењени за превазилажење проблема са недостатком ликвидних средстава и могу се користити за финансирање набавке материјала, робе, за плаћање обавеза према добављачима. Уколико се ови кредити користе на дужи рок имају функцију да омогуће финансирање трајних обртних средстава предузећа, која чине минимум залиха неопходних за континуирано пословање.

– Због тога и одобравамо грејс период који треба да омогући лакше покретање циклуса пословања, а отплатом у ратама смањује се притисак на ликвидна средства током периода коришћења кредита. Поред тога одобравамо и мање износе од 10.000 евра и на краћи рок отплате и тако су кредити за финансирање обртних средстава погодни и за ”мање” клијенте који немају потребе за великим износима. Са друге стране и већи клијенти из сегмента МСП који имају константну потребу за ликвидним средствима могу да користе „биз обрт“, објашњава Тешић.

Према његовим речима, сваки клијент Банке Интеза има свог саветника који поред обраде кредитног захтева пружа и остале саветодавне услуге везане за финансије предузећа. Тако предузетници не лутају у потрази за правим одговорима већ у контакту са својим саветником брзо решавају дилеме и проблеме у пословању.

Исплативост кредита

Када се предузетник одлучи за финансирање код банака он увек треба да сагледа и такозвани фактор левериџа који треба да омогући да профитна маржа посла буде већа од каматне стопе коју плаћа на ангажована средства. У том случају, исплативост кредита није спорна. Кредит је увек скуп ако служи за финансирање некурентних залиха, спорних потраживања и остале такозване ”лоше активе” до које се дође лошим пословним одлукама клијента, каже Дејан Тешић, из Банке Интеза.

Сосијете женерал банка предузећима одобрава „експрес бизнис кредите“ до износа од 50.000 евра и „експрес микро бизнис кредите“ у износу од 30.000 евра који су намењени предузетницима и микро предузећима са годишњим приходима до 100.000 евра.

Дејан Глешчић, извршни директор за стратегију и маркетинг у Сосијете женерал банци, каже да сам назив ових кредита говори да је њихова главна предност поједностављена и брза процедура одобрења тако да клијенти информацију о одобрењу кредита могу да добију у року од 15 минута. Друга важна предност јесте да се ови кредити одобравају уз минимална средства обезбеђења. Кредити за обртна средства се одобравају на рок до 12 месеци и уз ефективну каматну стопу од 9,45 до 15,14 одсто за предузећа и 16,17 до 18,84 одсто за предузетнике.

Сосијете женерал банка предузетницима одобрава и позајмице по текућем рачуну у износима до 30.000 евра. У складу са потребама МСП на располагању су и кредити са већим износима и дужим роковима отплате, око чега се банка договара са клијентом.

Више од 40 одсто кредитних захтева за финансирање обртних средстава односи се на рок до годину дана, што показује потребу клијената за новчаним средствима неопходним за финансирање текуће ликвидности. Најчешћи захтеви су за кредите до 50.000 евра који се брзо одобравају и код којих банка тражи минимална обезбеђења без компликоване администрације и скривених трошкова, каже Глешчић.

Он тврди да Сосијете женерал банка непрестано врши ревизију каматних стопа и прилагођава их потребама клијената. Од увођења „експрес кредита“ банка је у три наврата смањивала каматне стопе тако да су садашње камате и до 50 одсто ниже него што су биле пре три године.

У овој банци кажу да се предузетници најчешће жале на обимну документацију приликом одобравања кредита и захтеве за великим обезбеђењима због чега су увели „експрес кредите“. Када је реч о наплати кредита, досадашње искуство је показало да су МСП уредне платише па је и проценат ненаплаћених кредита минималан. Увођењем Кредитног бироа за правна и физичка лица знатно је смањен ризик лоших пласмана, а смањење ризика се може видети и кроз камате које имају опадајући тренд.

Сосијете банка је међу првима увела банкарске саветнике – личног банкара који је, заправо, финансијски консултант за клијенте за сва питања о производима и услугама банке. Код личног банкара предузетник може отворити рачун за фирму, поднети захтев за кредит, претплатити се на различите услуге и добити све савете за финансијско пословање.

Фолкс банка је 2005. године на тржишту у Србији понудила наменске кредите за финансирање предузетничке делатности. Како је ово велико и недовољно покривено тржиште, са значајним уделом у друштвеној расподели, било је неопходно да брзо понуде предузетницима повољне кредитне производе. Банка је дефинисала следеће циљне групе: физичка лица која обављају делатност (СТР, СЗР, СУР, и сл.), адвокатске и консултантске канцеларије, приватне здравствене ординације, апотеке, књиговодствене агенције. На тржишту је постојала понуда за финансирање наведених делатности, међутим проблем се јављао у прилично слабој понуди банака, која би по структури и ценама одговарала тражњи, каже Зоран Ћирић, регионални директор Фолксбанке за Београд.

Према његовим речима, искуства ове банке су показала да су производи намењени предузетницима наишли на позитивну реакцију тржишта. Ово доводи до сталног повећања броја захтева за производима и услугама банке, као и до препорука које клијенти преносе својим сарадницима, каже Ћирић.

Банка одобрава кредите у минималном износу од 2.000 евра за набавку обртних средстава, плаћање трошкова и одржавање ликвидности. Рок отплате је 24 месеца, а грејс период максимално три месеца.

Ефективна каматна стопа за кредите индексиране у еврима, без депозита и учешћа креће се од 16,55 одсто. За кредите уз 20 одсто депозита ефективна каматна стопа је од 15,81 одсто.

Комерцијална банка кредите за обртна средства одобрава клијентима кроз краткорочне, средњорочне и дугорочне пласмане. За мала и средња предузећа банка од краја фебруара одобрава такозване предузетничке кредите којима је изашла у сусрет великом броју регистрованих власника самосталних занатских (СЗР), угоститељских (СУР) и трговачких радњи (СТР), али и адвокатских канцеларија и осталих предузетника. Они уз помоћ ових кредита могу да прошире пословање, уложе их у основна и обртна средства, побољшају ликвидност и зараде или да их искористе за рефинансирање кредита узетих код других банака.

Комерцијална банка је понудила три нове врсте кредита за предузетнике: краткорочне (са и без валутне клаузуле), средњорочне и дугорочне кредите индексиране у еврима.

Услови Комерцијалне банке

Услов за аплицирање за неки од ”предузетничких кредита” Комерцијалне банке (краткорочни, средњорочни, дугорочни) јесте да предузетници послују преко ове банке минимум три месеца, да регистровану делатност обављају најмање шест месеци – за краткорочне кредите, односно 24 месеца за средњорочне и дугорочне кредите. Услов за кредите је и да је предузетник позитивно пословао у претходном обрачунском периоду, а процедура одобравања кредита брза је и једноставна.

Краткорочне динарске кредите индексиране у еврима банка одобрава за непосредно улагање у производне, односно, услужне намене али и за повећање ликвидности и зараде. Кредит се одобрава на рок до 90 дана за ненаменске, односно до 12 месеци за наменске кредите, уз могућност једнократног враћања. Ефективна каматна стопа зависи од намене кредита и креће се од 15,53 одсто на годишњем нивоу. Минимални износ кредита је 1.000 евра.

Краткорочни кредити без валутне клаузуле одобравају се за улагања у основна и обртна средства, производне делатности, за рефинансирање кредита код других банака, одржавање ликвидности и друге намене, осим инвестиција. Рок враћања кредита је до 12 месеци, уз могућност привремене једнократне отплате кредита. Ефективна каматна стопа за ову врсту кредита је од 30,18 одсто на годишњем нивоу, а најнижи износ кредита је 50.000 динара.

Средњорочни кредити индексирани у еврима за улагања у производне и услужне намене, осим инвестиција, и за рефинансирање кредита одобравају се на рок отплате до 36 месеци, уз могућност грејс периода до 12 месеци. Ефективна камата на годишњем нивоу износи од 13,12 одсто. Минимални износ кредита је 5.000 евра у динарској противвредности.

Дугорочне кредите индексиране у еврима за набавку путничких, теретних, прикључних и других возила неопходних за обављање посла, али и за рефинансирање кредита Комерцијална банка одобрава на период отплате до 60 месеци, уз могућност грејс периода од 12 месеци. Ефективна каматна стопа је од 12,81 одсто на годишњем нивоу. Минимални износ кредита је 5.000 евра у динарској противвредности.

Мирјана Вујадиновић

Podelite ovaj tekst: