НАША ТЕМА: Нове идеје за унапређење пословања

Пројекат техничке подршке развоју предузетништва и иновативности (ЕПИ) финансира Европска унија, а реализује конзорцијум консултантске фирме Екорис (Ecorys). Од око 150 предузећа која су прошла кроз ЕПИ „радионице“, одабрано је „топ 20 фирми” на чијем унапређивању се сада ради

nasa-temaНајновији пројекат Европске уније за техничку подршку развоју предузетништва и иновативности (EПИ пројекат) почео је да се спроводи у Србији септембра 2008. и траје до августа 2010. године. Средства за реализацију овог пројекта обезбедила је ЕУ, док консултантске услуге пружа конзорцијум консултантске фирме Ecorys. Циљ је подржавање развоја тржишне економије, социо-економског напретка и смањења разлика у развијености општина и региона и то кроз развој међународно конкурентног и иновативног сектора малих и средњих предузећа (МСП). Пројектом се помаже развој и ствара подстицајно окружење за ширење МСП, а спроводи се у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја и Националном агенцијом за регионални развој.

Програмом је предвиђено да се повећа капацитет српских институција за даље развијање МСП и развој производа и услуга за међународно тржиште, али уз посебан нагласак на продуктивности и расту запослености као и подстицању сарадње институција са предузећима.

Пројекат је фокусиран на практичној примени елемената Стратегије за конкурентна и иновативна МСП у Србији од 2008. до 2013. године и пружању конкретне подршке консултаната малим и средњим предузетницима. У реализацији ЕПИ пројекта учествују домаћи и страни стручњаци. Програм се спроводи кроз радионице са власницима 150 фирми и директне консултације стручњака у двадесетак изабраних фирми у Србији.

Тим поводом разговарали смо са Стивеном О’Муланом (Stephen O’Mullane), тим лидером Пројекта техничке подршке развоју предузетништва и иновативности и консултантом за развој предузећа из Ирске.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: