REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Finansiranje zavisnog društva u Srbiji

Osnivač društva sa ograničenom odgovornošću koji je nerezident Republike Srbije, za potrebe rada povezanog pravnog lica registrovanog u Srbiji ima na raspolaganju sledeće opcije za transfer novca iz inostranstva: povećanje osnivačkog kapitala, dodatnu uplatu koja ne povećava kapital ili pozajmicu.

Piše: Jelena Mihić Munjić

U skladu sa zakonskom regulativom minimalni osnivački kapital društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 100 dinara, osim ukoliko je posebnim zakonom uređeno drugačije. Ukoliko nakon osnivanja za potrebe finansiranja strani osnivač želi da izvrši povećanje osnivačkog kapitala kroz priliv svežeg novca, to može učiniti povećanjem uloga postojećeg člana. Da bi se podnela registraciona prijava u APR potrebno je priložiti odluku Skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala i potvrdu banke o uplati.

Druga opcija koja omogućava finansiranje jeste uplata novca u obliku dodatne uplate koja ne povećava kapital. Uplata se vrši na devizni račun domaćeg privrednog društva. Nakon uplate, poslovna banka dostavlja domaćem privrednom društvu obaveštenje o deviznom prilivu koje treba popuniti i overeno dostaviti banci, sa šifrom osnova 560. Banci se takođe dostavlja Odluka o dodatnoj uplati osnivača koja ne povećava kapital društva, a koju donosi Skupština društva. U njoj se navode, između ostalog, podaci člana odnosno članova (osnivača) društva koji su obavezni da izvrše dodatnu uplatu, iznos dodatne uplate i rok za ispunjenje obaveze.

Prilikom uplate, ova transakcija se ne registruje u Agenciji za privredne registre, dok je prilikom povraćaja neophodno da odluka o vraćanju dodatne uplate bude oglašena na sajtu Agencije za privredne registre tri meseca.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KOMPANIJE SVE VIŠE ULAŽU U POBOLJŠANJE KVALITETA GORIVA: Srbija prati svetske trendove u potrošnji aditiviranih goriva
  • NACIONALNI PORTAL OTVORENIH PODATAKA DATA.GOV.RS Portal za razvoj privrede i informisanje građana
  • OKRUGLI STO: PRILOZI ZA PRIVREDNU ISTORIJU JUGOSLAVIJE I SRBIJE: Da li je hiperin acija bila naša “prvobitna akumulacije kapitala”
  • MIKAEL NIELSEN, IZVRŠNI POTPREDSEDNIK JYSK NORDICA ZADUŽEN ZA MALOPRODAJU: Najveći rast ostvarujemo na srpskom tržištu
  • Potrebni poreski podsticaji za mlade i nezaposlene
  • MENADŽERSKI VODIČ: Oprezno s Fejsbukom
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (2) Značajni filantropi u Srbiji
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2017.
Podelite ovaj tekst: