Стартује еколошко гориво

„Викториа група“ уложила 20 милиона евра, а велики број пољопривредника, узгајивача уљане репице, соје и сунцокрета моћи ће да планира и проширује своју производњу

ekolosko-gorivoКомпанија „Викториа група“ отворила је у Шиду прву фабрику биодизела у Ср- бији „Викториаоил“. Са 200 запослених радника и капацитетом од 100.000 тона годишње, „Викториаоил“ је и највећи про- извођач овог биогорива у југоисточној Ев- ропи. Фабрика је опремљена по најсавре- менијој Lurgi технологији, која одговара свим еколошким, индустријским и дру- гим захтевима ЕУ.

Реч је о инвестицији у коју је „Викториа група“ уложила 20 ми- лиона евра, а захваљујући којој ће велики број пољопривредника узгајивача уљане репице, соје и сунцокрета моћи да плани- ра и проширује своју производњу. У „Вик- ториа група“ кажу да је и до сада њихова компанија највише улагала у пољопри- вреду и, посебно преко „Сојапротеина“ стимулисала произвођаче, те да ће то чи- нити и убудуће, пре свега стимулишући војвођанске узгајиваче уљане репице. Директор „Викториаоила“, Нико- ла Вујачић, каже да је биодизелу тешко наћи ману, а да су предности бројне – од еколошких и енергетских до економских. „Биодизел у Србији значи нове послове, повећање производње, смањење увоза, могућност извоза, јачање пољопривре- де и руралних регија. Очекујем да ћемо на овом послу наћи заједнички језик, пре свега са НИС-ом, као и Лукоилом, МОЛ- ом, ОМВ-ом и другим дистрибутери- ма горива.

Природно је и да ће међу на- шим најбројнијим купцима бити људи из пољопривреде, али и транспортних пре- дузећа, пре свега градских саобраћајних, која су велики загађивачи, али би упо- требом биодизела те проблеме решили“, каже директор „Викториаоила“. Вујачић истиче и да је већ направљен договор да сва возила „Београдског так- сија“ са дизел-мотором потпуно пређу на биодизел. Он, такође, очекује да и ауто- буси градског превоза у Београду почну са сталном употребом овог биогорива.

Podelite ovaj tekst: