VLADAN ŽIVANOVIĆ, AM CHAM: Otvorili smo i poboljšali dijalog vlasti i privrede

Američka privredna komora menjala je svoj fokus u odnosu na trenutno ekonomsko, socijalno ili političko okruženje. Mislim da će tema pristupanja evropskim integracijama ostati broj jedan za Srbiju, a mi nameravamo da u narednom periodu damo svoj puni doprinos ubrzanju tog procesa

Vladan Živanović

Naš najveći uspeh u prošlih deset godina rada u Srbiji svakako je institucionalizacija konstruktivnog i stalnog dijaloga privatnog i javnog sektora sa ciljem poboljšanja poslovne klime u Srbiji.

Ovako je Vladan Živanović, predsednik Američke privredne komore u Srbiji, odgovorio na pitanje Magazina Biznis o tome šta bi istakao kao najveći učinak rada tokom jedne decenije, koliko postoji i radi Američka privredna komora u Srbiji. Naglašavajući da svakako postoji veći broj aktivnosti na čije su rezultate ponosni u Američkoj privrednoj komori, Živanović kaže da bi se zato i razlikovali odgovori kada bi se to pitanje postavilo kompanijama članicama Američke privredne komore:

Zavisno od industrije u kojoj posluju, neki bi pomenuli unapređenje Zakona o planiranju i izgradnji, drugi bi se setili velike kampanje o podizanju svesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine, a treći najveće međunarodne konferencije o korporativnoj društvenoj odgovornosti koju smo organizovali 2009. godine.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: