VLADIMIR ŠARIĆ: Pandemija neće ugroziti stabilnost bankarskog sektora

Na našem tržištu nema rizičnih banaka niti ranih signala o pogoršavanju finansijske pozicije banaka. Banke koje budu pokazivale “veći apetit” prema riziku, sa ciljem ostvarivanja većeg profita i boljeg pozicioniranja na tržištu, plaćaće u budućnosti premiju osiguranja po nešto većoj stopi

Vladimir Šarić

Zahvaljujući postignutoj makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti, kao i konsolidaciji javnih finansija prethodnih godina, naša država će nesumnjivo efikasnije ublažiti i otkloniti negativan uticaj i posledice pandemije na ekonomski položaj privrednih subjekata i građana. Ako se to ima u vidu, onda ne treba očekivati da ekonomski problemi uzrokovani pandemijom, ugroze postignutu stabilnost bankarskog sektora. Barem ne u značajnijoj meri.

Ovim rečima je Vladimir Šarić, predsednik Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita Republike Srbije, odgovorio, u intervjuu za Magazin Biznis, na pitanje o tome kako će banke prebroditi krizu koju je izazvala pandemija i kako će se nositi sa novim izazovima u bliskoj i daljoj budućnosti.

– Narodna banka Srbije je blagovremeno i preventivno donela niz mera koje u značajnoj meri olakšavaju finansijski položaj građana i privrede tokom vanrednog stanja. Takođe, svojim operacijama je omogućila značajnu dodatnu likvidnost bankarskom sektoru. To će bankarskom sektoru, koji inače nema problema sa likvidnošću, omogućiti da još lakše premosti nedostatak očekivanih priliva po osnovu naplate kamate i glavnice kredita za vreme trajanja zastoja, odnosno moratorijuma u otplati obaveza kreditnih klijenata banaka tokom vanrednog stanja. Donošenje mera Narodne banke Srbije, koja je po svojoj ulozi stožerna institucija nadležna za očuvanje finansijske stabilnosti u zemlji, u vezi sa zastojem u izmirenju obaveza prema bankama tokom vanrednog stanja, pozitivno će se odraziti na makroekonomsku stabilnost, očuvanje nivoa zaposlenosti i sprečiće pogoršanje dostignutog nivoa životnog standarda naših gradjana u novonastalim vanrednim okolnostima. Banke su godinama unazad značajno ojačale svoju kapitalnu adekvatnost i svoju likvidnost, tako da su i same dobro pripremljene za eventualne neželjene izazove i scenarija.

• Šta su osnovni izvori finansiranja Fonda za osiguranje depozita?

– Premije osiguranja depozita predstavljaju osnovni i redovni izvor finansiranja Fonda. U hipotetičkim slučajevima kada sredstva fonda ne bi bila dovoljna za isplatu osiguranih iznosa depozita ili druge namene predviđene zakonom, Agencija ima mogućnost naplate vanredne premije i obezbeđivanja sredstava iz dopunskih izvora (iz budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu, izdavanjem dužničkih hartija od vrednosti ili iz drugih izvora koje je za ovu namenu obezbedila Republika Srbija). Za obaveze Agencije po osnovu isplate osiguranih iznosa jemči Republika Srbija i nije moguć scenario u kome bi deponenti ostali uskraćeni za pravo na isplatu osiguranog iznosa i raspolaganje svojim sredstvima u roku od sedam radnih dana.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

 • BIZNIS DODATAK: GLOBALNA PANDEMIJA I LOKALNE POSLEDICE – EKONOMSKA CENA VIRUSA COVID-19
 • BIZNIS DIOPTRIJA: KAKO KO POSLUJE U DOBA KORONE
 • ZAŠTO JE COVID 19 – DAR S NEBA ZA ZAPADNE VLADAJUĆE POLITIČКE I EКONOMSКE STRUКTURE: A kada prođe pandemija
 • INOVACIJE NIS-A UNAPREĐUJU KORISNIČKI SERVIS I ČUVAJU ZDRAVLJE: Digitalni projekti za dobrobit potrošača
 • MILOŠ VUKOVIĆ O DRAMATIČNOM PADU CENA NAFTE NA SVETSKOM TRŽIŠTU TOKOM MARTA I POČETKOM APRILA: Usred pandemije, borba za tržište nafte
 • NEZAVIDNA POZICIJA NAFTNIH KOMPANIJA U 2020.: „Savršena“ oluja
 • ŠTA GENERALI OSIGURANJE OMOGUĆAVA KLIJENTIMA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA: Vlasnicima preduzeća i preduzetnicima – besplatno proširenje pokrića životnog osiguranja
 • STIL RADA I ŽIVOTA KOJI NAM JE NAMETNULA BORBA SA KORONA VIRUSOM: Kako Zakon o radu reguliše rad od kuće
 • NOVA ULOGA DODATAKA ZA PAMETNE TELEFONE: Aplikacije u borbi protiv korone
 • TV SLIKE I PRILIKE: Planetarni košmar
 • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. juna 2020.
Podelite ovaj tekst: