Merkur

Preduzeće Merkur International d.o.o. Beograd je počelo sa radom 1991. godine, a posle kraćeg zastoja u vreme raspada Jugoslavije, 2002. godine firma je ponovo zaživela. Do novembra 2005. godine Merkur

Merkur (english)

Merkur International d.o.o. (limited liability company) began doing business in 1991., and after stopping temporarily during the break up of former Yugoslavia, in 2002. the company came to life again.

Novosadski sajam – Centar investitora

Trendovi sajamske industrije poslednjih godina upućuju na nekoliko značajnih pravaca razvoja: specijalizaciju sajamskih manifestacija, razvoj sajmova „četvrte generacije“, ubrzan razvoj modernih izlagačkih strategija i stilova nastupa –  kako dizajnom izložbenog

Novi Sad Fair – Centre of Investment

Trends of the exhibition industry have recently pointed at several trends of development: specialisation of fair events, development of the fairs of ‘the fourth generation’, faster development of modern exhibition

У бојама природе

Ако човек има идеје, а уз то је креативан и спреман да се „поигра“, сигурно ће успети Да јој није хобија сакупљања и пресовања лишћа и разног биља од кога