Акције банака најтраженије

Банкарски сектор је апсолутно доминирао током децембра: промет од преко једне милијарде динара забележен је за акције Кулске банке, Комерцијалне и Агробанке

ekonometarУ децембру, последњем месецу 2006. године, промет на Београдској берзи износио је 15 милијарди динара, што представља, после октобарског, рекордну историјску месечну вредност. Овом повећању вредности промета, 94 одсто у односу на претходни месец, највише је допринело трговање акцијама којима је у децембру трговано у износу од преко 13 милијарди динара, што истовремено представља и други месечни промет овим хартијама остварен у 2006. години. Тиме је учешће акција у укупном трговању на берзи у току децембра премашило 90 одсто, док на годишњем нивоу ово учешће износи 86,8 одсто.

Као и претходних месеци, и у децембру је највећи промет остварен у трговању акцијама које се налазе у континуираном методу трговања, али је током месеца значајно повећано и учешће акција којима се тргује по методу преовлађујуће цене као и учешће блок трговања у укупном промету. Децембарски промет у блок трансакцијама од преко четири милијарде динара, као и у трговању по методу преовлађујуће цене од 3,3 милијарде динара, рекордан је месечни промет по овим методама у току 2006. године. Такође, забележене су и три трансакције у трговању по методу минималне цене, и то за акције предузећа Камендин из Сирига и 7. јули а.д. Гај.

Акције

Банкарски сектор је апсолутно доминирао у оствареном обиму промета на берзи током децембра, тако да од 10 најтргованијих предузећа осам припада овом сектору, а промет од преко једне милијарде динара забележен је за акције Кулске банке, Комерцијалне и Агробанке.

Индекси

Децембар доноси нове историјске максимуме за индексе Београдске берзе. Највиша историјска вредност индекса BELEXfm достигнута је 21. децембра на нивоу од 1.947,70 индексних поена, док историјски рекорд индекс BELEX15 бележи претпоследњег радног дана 2006. године – 28. децембра на нивоу од 1.691,75 индексних поена. У односу на почетак месеца, индекс BELEXfm забележио је пораст од 25,4 индексна поена, односно 1,3 одсто вредности, док је пораст вредности индекса BELEX15 на месечном нивоу износио преко 146 индексних поена, односно 9,6 одсто. Свакако, промене вредности оба индекса на годишњем нивоу у току 2006. такође су позитивне, и износе 21,5 одсто за индекс BELEXfm, односно 59,2 одсто за индекс BELEX15.

BELEXsentiment за јануар – 122,73 поена

У првом месецу 2007. године тржишни учесници који учествују у гласању за BELEXsentiment очекују наставак позитивних кретања на Београдској берзи, али благо коригованих у односу на претходни период. Након изузетно високих позитивних вредности у периоду од августа до краја 2006. године, која су своју валоризацију имала у пракси, јануарска вредност од 122,73 поена указује да шира инвестициона јавност очекује благи пад интензитета тих промена, али са наставком позитивног тренда.
Слично као и почетком 2006. године, у којој је јануарска вредност BELEXsentimenta показала мањи пад интензитета позитивних очекивања, али, која су нешто касније попримила знатно интензивнији, позитиван карактер, јануарска вредност BELEXsentimenta за 2007. годину може да се протумачи и као опрез тржишних учесника пред неизвесност коју, више психолошки, доноси почетак сваке нове године, али овога пута могуће и предстојећи републички избори.

Месечни тренд индекса BELEX15 показује изразит раст, посебно у првих седам дана децембра, када овај индекс бележи пораст од преко 90 индексних поена, односно 6,1 одсто. Кретање индекса BELEXfm, са друге стране, у посматраном периоду нешто је мање стабилно у односу на индекс BELEX15, тако да композитни индекс ванберзанског тржишта Београдске берзе бележи три пада вредности у току децембра, прва два у првом тромесечју, и трећи, нешто израженији, крајем месеца, непосредно након достизања историјски максималне вредности.

Обвезнице

У трговању обвезницама РС децембар 2006. године обележен је порастом обима промета као и порастом цена обвезница. Децембарски промет обвезницама РС на берзи износио је 17,4 милиона евра, и за 35 одсто је виши у односу на новембарски. Најтргованије обвезнице су оне које доспевају 2014. године, којима је трговано у износу од преко четири милиона евра, док је промет од преко три милиона евра остварен и за серије А2012 и А2015. Све серије од А2011 до А2016 бележе обим промета од преко једног милиона евра, док серије А2007 и А2008 бележе практично незнатан промет на нивоу од око 100.000 евра у току месеца.

Пораст цена на месечном нивоу забележен је за све серије, изузев А2008 које бележе пад цене од 0,39 одсто. Историјски максимална цена у току децембра забележена је за серију А2007 на нивоу од 97,50 одсто и серију А2009 на нивоу од 88,00 одсто номиналне вредности. Као и највећи обим трговања и највећи пораст цене у току месеца забележен је за обвезнице А2014.

Годишња стопа приноса бележи пораст за обвезнице серија од А2007 до А2011, док серија А2006 као и обвезнице које доспевају након 2011. године бележе пад стопе приноса у односу на новембар. Месечна стопа приноса крајем децембра креће се у распону од 5,74 до 6,75 одсто.

Тржишна капитализација

Тржишна капитализација Београдске берзе крајем децембра је износила 809 милијарди динара, односно 10,2 милијарде евра. У односу на новембар, укупна тржишна капитализација Београдске берзе крајем децембра бележи пад за 7,8 милијарди динара, односно – 0,9 одсто. Паду укупне тржишне капитализације берзе допринела је тржишна капитализација акција, која на месечном нивоу бележи пад од 10 милијарди динара, односно 1,5 одсто. При томе, акције које се налазе у методу континуираног трговања бележе пораст укупне капитализације, док је пад тржишне капитализације акција којима се тргује у методу преовлађујуће цене доминантан у току децембра и доводи до укупног месечног пада овог показатеља. Сходно променама тржишне капитализације према методама трговања, слична је ситуација и са тржишном капитализацијом акција које улазе у формирање индекса Београдске берзе – индекс BELEXfm бележи пад капитализације на месечном нову, док је тржишна капитализација акција које улазе у индекс BELEX15 у порасту у току децембра, за 11,8 милијарди динара. За разлику од акција, тржишна капитализација обвезница РС на берзи бележи пораст у децембру у односу на новембар за 2,3 милијарде динара, односно 1,5 одсто.

Као и претходних месеци, сектор финансијског посредовања остаје доминантан по величини тржишне капитализације на берзи.

Наталија Недељковић

Podelite ovaj tekst: