Ако наследници нису заинтересовани и продаја фирме је решење

Процењује се да у Србији има више од 12.400 предузећа која представљају ризичну групу због неправовременог планирања бизнис трансфера на следећу генерацију, па је тако угрожено више од 68.000 радних места. Зато је важно да оснивачи припреме ко ће посао наследити, јер тај процес трансфера траје од три до пет година

У потрази за оптималним решењем: Оснивачи, наследници, менаџери

Процес бизнис трансфера није једноставан. Само 30 одсто породичних компанија успешно преживи пренос пословања на другу генерацију, 13 одсто на трећу, а свега три одсто има дужи животни век. Ова тема је све више у фокусу, јер је бизнис трансфер комплексан и обухвата правни, финансијски, порески, организациони, па и психолошки аспект. То је процес који траје од три до пет година и за који оснивачи морају да буду спремни. У Европској унији око 450.000 малих и средњих предузећа, са два милиона запослених, пролази годишње процес преноса пословања. Чак у 150.000 фирми се не приступа на адекватан начин, чиме се доводи у питање 600.000 радних места. У Србији се процењује да више од 12.400 предузећа представљају ризичну групу због неправовременог планирања бизнис трансфера, па је тако угрожено више од 68.000 радних места.

Претходни подаци саопштени су на БИЗИТ семинару о преносу управљања у приватним компанијама, који је у Београду одржан 27. марта у организацији издавачке куће ПЦ Прес.

Да је тема актуелна не само за Србију већ и за регион, довољно доказује чињеница да је већина приватних компанија настала деведесетих година и сада је код многих време за пренос власништва. Бројна су питања и изазови пред оснивачима, јер недостатак искуства у трансферу пословања представља отежавајућу околност у спровођењу тог процеса.

У Хрватској, како објашњава Мирела Алпеза, ванредни професор на Економском факултету у Осијеку и директорка Центра за политику развоја малих и средњих предузећа у Загребу (ЦЕПОР), постоје добри примери из праксе компанија које су прошле изузетно ризичну фазу, када велики постотак предузећа пропада. То се догађа кад власник не препозна моменат да пословање треба да пренесе и да опстанак фирме може да буде угрожен, чак и кад фирма одлично послује.

„То није проблем само породичних компанија, већ и других, када руководилац због година мора да се повуче из пословања. Искуства развијених држава показују да 15 до 35 одсто власника пословање преноси на породице, док више од 40 одсто њих фирме продају другима“, рекла је Мирела Алпеза.
Разлог да се повуку из живота фирми нису само године оснивача, некада је то и болест, изненадне ситуације. Неко је свестан да је промена неминовност. Алпеза наводи да истраживања указују да власници бизниса углавном не размишљају о промени улога у предузећу. И у томе нема разлике да ли је реч о фирми у Хрватској или у Србији. На питање да ли планирају промену улоге у предузећу, 30 одсто испитаника у Хрватској који су старији од 55 година сматра да се неће променити њихова улога, нити размишља о томе.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • ФАБРИКА ДЕЧИЈЕ ХРАНЕ “BABY FOOD FACTORY”: Храна за децу по светским стандардима
  • ВЛАДИМИР МАНИЋ, ДИРЕКТОР ФОНДАЦИЈЕ “РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ”: Зa 11 гoдинa рeгистрoвaнo oкo 105.000 .RS дoмeнa
  • СРБИЈА НА ПУТУ ДО КВАЛИТЕТНИЈЕГ И ЕФИКАСНИЈЕГ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА: Како унапредити сарадњу јавног и приватног сектора здравства
  • ДР ЈАСМИНА КНЕЖЕВИЋ, ОСНИВАЧ И ДИРЕКТОР БЕЛМЕДИКА: Јединствен здравствени систем би боље функционисао
  • ДЕЈАН ПЕШИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР МЕДИГРУП СИСТЕМА: Неопходно је да приватни и јавни здравствени сектор уско сарађују
  • ДРAГAНA ДAВИДOВИЋ, ДИРEКTOРKA ЉУДСКИХ РЕСУРСА HEINEKEN SRBIJA: Бeзбeднoст зaпoслeних приoритeт кoмпaниje
  • КОМПАНИЈА TEЛEНOР БРИНЕ О ЗAПOСЛEНИМА И ЊИХOВИМ ПOРOДИЦАМА: Задовољни људи боље раде
  • Следећи број Економетра излази 4. јуна 2019.
Podelite ovaj tekst: