БЕРЗАНСКИ ПОЈМОВНИК (2)

beogradska-berza-logoАукција – трговање на берзи методом преовлађујуће цене и методом минимална цена минимална количина. Заказује се за све хартије исте врсте одређеног емитента у унапред утврђено време. За време аукције, упарују се налози понуде и тражње за том хартијом, према цени. Аукцију води брокер берзе.

Берза – организовано тржиште на коме овлашћени берзански посредници тргују одређеним, стандардизованим тржишним материјалом, по унапред познатим правилима, а све пропраћено стандардизованом документацијом. Улога берзе, између осталог, јесте и обезбеђење услова и начина утврђивања објективне цене акција, што не значи да цене акција утврђују запослени на берзи, већ да се на берзи обезбеђују равноправни услови за сусретање понуде и тражње за одређеном акцијом, по унапред прописаним правилима и начинима важећим за све субјекте.

Брокер – посредник у трговању хартијама од вредности у своје име, а за рачун клијента (комисионар) или у име и за рачун клијента (заступник). За своје услуге брокери наплаћују провизију, а осим посредовања могу имати и саветодавну улогу. По правилу, провизија се плаћа по извршењу трансакције.

 

(*На захтев читалаца Економетра, од прошлог броја доносимо тумачење термина који су карактеристични за берзанско пословање а објављени су на сајту Београдске берзе)

Podelite ovaj tekst: