Мера економске успешности

Државе се непрекидно боре за своју позицију на глобалном економском простору, а тиме и за позицију на листама конкурентности

mera-ekonomske-uspesnostiПроцена конкурентности нације показује колико је одређена држава атрактивна и успешна на међународном, односно глобалном тржишту. Глобализација обједињује цео свет у један амбијент – интегрисан, повезан и међузависан. Државе се морају борити за своју позицију на том простору, а тиме и за позицију на листама конкурентности. Светски економски форум и швајцарски Институт за развој менаџмента објављивањем Извештаја о конкурентности, попут арбитра, непосредно пресуђују о стању одређене земље, а тиме посредно и о њеној будућности, угледу и привлачности за стране инвеститоре. Стога, наша земља мора бити чврсто повезана са овим реномираним институцијама. У Србији се и даље осећа дух протеклих година. Недовољно стабилни темељи на којима се привреда сада ослања могу бити узрок и неповољних кретања.

Поред тога, ветрови модерног доба такође значајно утичу, и повољно и неповољно, на крхку привреду Републике Србије. Стога, све њих треба озбиљно анализирати и схватити њихов утицај у циљу правовремене промене курса не само наше привреде, већ и друштва у целини. Угледни економисти управо указују како то заиста и урадити.

Листе конкурентности

Листе конкурентности нација рангирају државе према њиховој способности да створе богатство, привуку инвестиције, креирају технологију и добар пословни амбијент и улажу у развој високостручних кадрова.
Извештај о глобалној конкурентности Светског економског форума први пут је публикован 1979. године, а њиме се сваке године обухвата све већи број земаља. Направљен је комбинованом методом од статистичких података и упитника на које су одговарали пословни људи анкетираних земаља, али и многобројни истраживачки институти и друге научне установе. Политичарима и пословним лидерима намењен је периодични извештај о конкурентности да би што боље формулисали своју економску политику и спроводили привредне реформе.

Podelite ovaj tekst: