Спремни нови станови

Обртни фонд владе Јапана одобрио новац за изградњу специјално пројектованих кућа за 206 породица у 11 градова Србије

vojni-invalidiУ новоизграђену зграду са 14 станова у Инђији требало би да се у септембру усели прва група ратних војних инвалида и чланова породица палих бораца, а потом, како која стамбена зграда, односно кућа, буде довршена, то ће чинити још 192 породице. Оне ће се у десет градова Србије (Нови Сад, Ниш, Лесковац, Панчево, Кикинда, Смедерево, Крагујевац, Крушевац, Инђија, Лозница) усељавати у станове различитих површина (од 19 до 54 квадрата) и структура (од гарсоњера до трособних). Добра вест је да је ово само први део пројекта којим је планирано да у на-редних пет-шест година буду решена стамбена питања за све ратне војне инвалиде и чланове породица палих бораца којих на територији Србије има око 2.000. У ову цифру не рачунају се припадници војске и полиције који имају сопствене фондове.

Сви станови пројектовани су специјално за инвалиде. Они у приземљу су најпогоднији за непокретне и особе са отежаним кретањем.

Иако се у много чему разликују , пре свега због прила гођавања локалним специфичностима, заједничко за куће и зграде у свих 11 гра-дова јесте да су мале спратности, да све имају прилазне рампе за станаре са посебним потребама, као и шира улазна врата кроз која лакше могу да пролазе инвалидска колица – објашњава Велимир Меденица, шеф техничког тима. Он је уз Еву Ваништа-Лазаревић, која је главни архитекта, био један од важнијих људи на пројекту помоћи инвалидима.

Podelite ovaj tekst: