Благо побољшање пословне климе

Пословни сектор има највише очекивања од законодавства и рада институција и повољно оцењује макроекономске услове, због стабилности девизног курса и цена

blago-poboljsanje-klimeПословна клима се благо побољшава. То показује упоређивање сва три досад објављена Индекса пословне климе, који се публикују квартално и одражавају промене у три групе фактора који се прате, регуларним и институционалним, макроекономским и оним на нивоу предузећа. Позитиван тренд имају све три групе ових важних индикатора. Сматрамо да је то добар сигнал за све привреднике и потенцијалне инвеститоре – каже за Економетар мр Косовка Огњеновић, директорка одељења за макроекономију Института за економска и социјална истраживања (ЕСПИ).

У вези с тим, она објашњава да је публиковање поменутих индекса важан део активности Мреже за унапређење пословног окружења, која је основана почетком ове године кроз сарадњу ЕСПИ института и INECO института из Братиславе. Пословну мрежу, која сада има 30 чланова са претензијом да се шири, чине представници приватног сектора, невладиних организација и научни радници. Пословни сектор има највише очекивања од законодавства и рада институција, па је овај сегмент обично и најлошије оцењен. Закони постоје, они се добро и оцењују, али постоји озбиљан проблем њихове примене, напомиње наша саговорница.

Предузећима најтеже пада неоправдано дуга процедура стечаја. За то време даље пропада и она преостала имовина и предузеће по правилу губи шансе за излазак из кризе. Зато би стечај морао знатно брже да се обави, тим пре што нас до краја 2008. године очекује потпуно трансформисање садашњих друштвених предузећа, истиче мр Огњановић.

Истовремено, предузећа сматрају отежаном процедуру уласка и изласка на тржиште и имају утисак да постоји одређени вид дискриминације на релацији мала и велика предузећа. Мала предузећа су неретко немоћна и неприлагођена конкурентним условима који владају на тржишту, било домаћем или страном.

Podelite ovaj tekst: