LJUBICA TOMIĆ: Kad akcionari tuže direktora…

Većina domaćeg menadžmenta nije upoznata sa odgovornostima direktora, a upravo su najčešći slučajevi tužbi inostranih akcionara ili članova društva, protiv domaćeg menadžera. Ekonomski krizna vremena uvek vode ka ispitivanju dužnosti

Egzodus iz kancelarija

Rad od kuće donedavno je bio privilegija, a sa pandemijom je postao neophodnost. Šta pokazuju prva iskustva iznuđenog eksperimenta rada od kuće: da li su promene privremene ili na putu