KAKO PODSTAĆI RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Održana konferencija o socijalnim inovacijama Neopostojanje tržišta socijalnih investicija jedan je od ključnih izazova za razvoj socijalnog preduzetništva u regionu. Bez odgovarajućih finansijskih instrumenata socijalna preduzeća nailaze na velike prepreke

Razvoj poslovanja Triglav grupe

Poslovanje Triglav grupe u 2016. godini bilo je uspešno i u skladu sa strateškim usmerenjima. Triglav osiguranje Beograd na petoj poziciji na tržištu Srbije u 2016. Uprava i Nadzorni odbor