DR NENAD FILIPOVIĆ, IEDC – POSLOVNA ŠKOLA BLED: Kriza će odvojiti uspešne od loših

Firme moraju apsolutno da paze na svoju likvidnost i to je u Srbiji trenutno suštinsko pitanje. Mislim da nas i u predstojećem periodu očekuje jedno razdoblje slabe likvidnosti, gde će zaista biti problem održati firme u životu. Zbog toga treba strogo paziti na troškove

Nenad Filipović

U svim vremenima konkurentska prednost je nešto što je, već po svojoj definiciji, za preduzeće jako važno. Tu se, zapravo, krije sposobnost jedne kompanije da na tržištu ostvari povoljan rezultat u odnosu na konkurenciju, što znači da nečim privuče pažnju svojih kupaca i to na način koji je trajan i može se ponavljati.

U razdobljima kao što je ovo u kome živimo danas, gde je svuda očigledna ekonomska kriza, takve stvari su još važnije, jer je u zaoštrenim uslovima na tržištu još bitnije da imamo nešto što nam omogućava da postignemo bolji poslovni rezultat i da ostvarimo više prihode od konkurencije – objašnjava značaj konkurentske prednosti danas dr Nenad Filipović, sa IEDC Poslovne škole Bled iz Slovenije. On će u okviru programa ove škole u aprilu, maju i junu u Beogradu držati predavanja upravo na ovu temu. U razgovoru za Magazin Biznis dr Filipović objašnjava, između ostalog, i razloge slabe konkurentnosti srpske privrede i moguća rešenja za opstanak u otežanim uslovima svetske ekonomske krize.

• Koji su se koncepti za razvoj konkurentske prednosti pokazali kao najbolji?

– Poslednjih deset-petnaest godina nekako se sve vrti oko tri osnovna koncepta i oni su međusobno povezani. Prvi je koncept inovativnosti. Imamo primer u knjizi „Modri okean“ (Blue Ocean) koja govori o tome da su se u starom načinu razmišljanja svi tukli za iste ribe. Ali, ako ste inovativni, ako možete da stvorite neki svoj novi prostor, onda imate more puno riba koje ne delite ni sa kim, nego ih imate samo za sebe. Taj koncept inovativnosti ne odnosi se samo na proizvod ili uslugu, nego i na inovativnost poslovnog modela, da radite zaista nešto na način drugačiji od konkurencije. Pogotovo ako je to povezano sa zadovoljavanjem tržišnih potreba koje drugi još nisu ni opazili. Dakle, kupcima je potrebno nešto, a vi ste jedini koji to nudi.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: