u ovom broju još i…

 

 

 

 

 

 

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U 2009. DOBILA NOVE NADLEŽNOSTI
Sve elektronske evidencije na jednom mestu

MAGAZIN BIZNIS I EKONOMETAR OBELEŽILI ČETIRI GODINE IZLAŽENJA
Uručena priznanja Planeta Biznis

JOVAN ŠARENAC, DIREKTOR ADHEZIVI TEHNOLOGIJE, COUNTRY MANAGER HENKEL SRBIJA
Imuni na krizu

SRĐAN LAZOVIĆ, DIREKTOR ZA KORPORATIVNE I REGULATORNE POSLOVE KOMPANIJE BRITISH AMERICAN TOBACCO ZA PODRUČJE ISTOČNOG BALKANA
Srbija je u duvanskom biznisu privukla svetsku elitu

MILAN SKOK, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA TRIGLAV KOPAONIKA
Uspešno poslovanje u uslovima krize

DARKO BABIĆ, GENERALNI DIREKTOR DHL INTERNATIONAL BEOGRAD
Globalna priča sa lokalnom primenom

SARADNJA KOMORA CEFTA ZEMALJA
Slobodna trgovina i zajednički proizvod

FILIP KOTLER, VERONIKA VONG, DŽON SONDERS, GERI ARMSTRONG: PRINCIPI MARKETINGA (10)
Marketinško istraživanje na internetu

ISAK ADIŽES: KAKO UPRAVLJATI U VREME KRIZE (10)
Morate da brzo pronalazite rešenja

 

Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. aprila.

Podelite ovaj tekst: