POVODOM NALAZA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE: Glas protiv

Svrha ovog teksta jeste da o jednom aktuelnom pitanju iznese stanovište koje se bitno razlikuje od preovlađujućih gledišta. Kad ne bi bilo namere i nade da bi tekst mogao jarko da odudara od tekućih rasprava, on zasigurno ne bi ni bio napisan.

Piše: Prof. dr Ljubomir Madžar

Reč je o nedavno obnarodovanim nalazima Državne revizorske institucije (DRI) o kršenju propisa u korišćenju budžetskih sredstava. Ovi nalazi su bili povod i osnova za oštru reakciju javnosti na moguće zloupotrebe i za bujicu optužbi upućenih na adrese najistaknutijih činilaca izvršne vlasti.

Uvodne napomene

Ceneći da ova lavina jetkih zamerki više odražava nepovoljnu ekonomsku i društvenu situaciju u Srbiji nego stvarnu težinu identifikovanih ogrešenja o važeće propise, namera je da se ovim tekstom ti nalazi drukčije protumače i da se ponudi jasna distanca u odnosu na tu resko intoniranu maticu kritika.

Treba na samom početku razjasniti pravu prirodu neslaganja sa gledištima koja preovlađuju u javnosti. Ovde se ne istupa sa tvrdnjom da u korišćenju budžetskog novca nije bilo zloupotreba i da nema mesta ozbiljnim sumnjama u pogledu načina na koji se koristi novac poreskih obveznika. Tvrdnja je posve drukčija: sastoji se u pokušaju da se obrazloži stav da dosad objavljena i oficijelno proverena svedočanstva (još) ne daju dovoljnu osnovu za onako jetku osudu pojedinih delova izvršne vlasti, osudu koja je sa toliko uzbuđenja artikulisana u javnosti.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: