IZ BANKARSKOG UGLA: Kakvi su efekti izmena regulative i podsticaja dinarizacije

Kontinuirani ekonomski rast podržan niskom stopom inflacije, stabilnim kursom dinara i fiskalnim suficitom, uz istorijski niske kamatne stope na kredite i osnaženu otpornost privrede na spoljne šokove, odrazio se na jačanje poverenja u domaću valutu, njenu veću upotrebu u finansijskom sistemu i podršku daljem povećanju stepena dinarizacije.

Piše: Marija Savić

Da su banke aktivno posvećene povećanju nivoa zastupljenosti dinara u finansijskom sistemu Srbije nedvosmisleno govore podaci o stepenu dinarizacije kredita i depozita na tržištu. Dinarski krediti privatnom sektoru, kao osnovni pokazatelj stepena dinarizacije, na kraju trećeg tromesečja 2019. godine činili su trećinu ukupnih plasmana. Učešće dinarskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu dostiglo je novi maksimum, od oko 55 odsto, a čak 70 odsto ukupnih novoodobrenih kredita stanovništvu u trećem tromesečju 2019. godine bilo je u dinarima. Ovakvom trendu su najvećim delom doprineli gotovinski krediti, koji su gotovo u celosti u dinarima, a čine čak 60 odsto ukupnih novoodobrenih kredita sektoru stanovništva.

Kada je reč o depozitima, kao najvažnijem izvoru finansiranja za banke, trećina ukupnih depozita privrede i stanovništva je denominovana u dinarima. Stepen dinarizacije depozita privrede je na do sada najvišem nivou, od čak 57 odsto, kao rezultat ubrzanja ekonomske aktivnosti. Rast je posebno uočljiv na transakcionim računima privrednih društava koja posluju u oblasti saobraćaja, trgovine i građevinarstva.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • NALED IZABRAO REFORME GODINE I PREDSTAVIO SIVU KNJIGU 12: U 2019. godini realizovano 17 preporuka
  • VLADIMIR VASIĆ, GENERALNI SEKRETAR UBS, O PLATIMATIK REŠENJU ZA AUTOMATIZOVANU NAPLATU RAČUNA: Može li 12 miliona računa građana da se plati elektronski
  • REČ ORGANIZATORA KOPAONIK BIZNIS FORUMA 2020: Industrija 4.0 – pokretač snažnog rasta
  • BIZNIS DODATAK – SVETSKA BANKA
  • U IZVEŠTAJU SIGMA, OECD VISOKO RANGIRAO AGENCIJU ZA PRIVREDNE REGISTRE: Jedan od digitalnih šampiona u Srbiji
  • TRAG FONDACIJA IMA GLAVNI MOTIV: DA DOBRO NE OSTANE SKRIVENO: Filantropsko srce u nagradi Virtus
  • TV SLIKE I PRILIKE: Kad se uživanje pretvori u očajanje
  • ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ ZAINTERESOVANE I KOMPANIJE KOJE PROIZVODE AUTOMOBILE: Stiže električni avio-taksi
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2020.
Podelite ovaj tekst: