OD OVE GODINE STUPAJU NA SNAGU NOVI PRAVILNICI: Kako će se sprovoditi paralelni obračuni poreske amortizacije

U Službenom glasniku RS broj 93/19 od 26. decembra 2019. godine objavljen je novi Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koji se priznaje za poreske svrhe.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Pravilnikom je propisan novi Obrazac POA koji ima svega dve pozicije i jednu zbirnu, ali je neophodno obezbediti detaljnu analitičku poresku i računovodstvenu evidenciju da bi se POA mogao popuniti. U praksi će se sprovoditi istovremeno dva paralelna obračuna poreske amortizacije za materijalna sredstva i tri paralelna obračuna za nematerijalna sredstva, tako da će se predavati obrasci OA, OA-1 i POA.

Pravilnik se primenjuje prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu. Prelaznom odredbom člana 10. Pravilnika, propisano je da se primenjuje na stalna sredstva stečena od 1.1.2019. godine. Članom 9. Pravilnika navedeno je da se za stalna sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine, a koja su stavljena u upotrebu od 1.1.2019. godine amortizacija obračunava primenom starog Pravilnika.

U slučaju sredstava stečenih u postupku statusne promene realizovane posle 1.1.2019. godine gde je predmet prenosa imovina koju je prenosilac već započeo da amortizuje primenom starih pravila, definisano je da će sticalac nastaviti da amortizuje stalna sredstva primenom starih pravila.

Što se tiče naknadnih ulaganja, ako su na stalnim sredstvima koja su prema starom Pravilniku razvrstana od II do V grupe počev od 01.01.2019. završena naknadna ulaganja u iznosu većem od 10% iznosa…

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • NALED IZABRAO REFORME GODINE I PREDSTAVIO SIVU KNJIGU 12: U 2019. godini realizovano 17 preporuka
  • VLADIMIR VASIĆ, GENERALNI SEKRETAR UBS, O PLATIMATIK REŠENJU ZA AUTOMATIZOVANU NAPLATU RAČUNA: Može li 12 miliona računa građana da se plati elektronski
  • REČ ORGANIZATORA KOPAONIK BIZNIS FORUMA 2020: Industrija 4.0 – pokretač snažnog rasta
  • BIZNIS DODATAK – SVETSKA BANKA
  • U IZVEŠTAJU SIGMA, OECD VISOKO RANGIRAO AGENCIJU ZA PRIVREDNE REGISTRE: Jedan od digitalnih šampiona u Srbiji
  • TRAG FONDACIJA IMA GLAVNI MOTIV: DA DOBRO NE OSTANE SKRIVENO: Filantropsko srce u nagradi Virtus
  • TV SLIKE I PRILIKE: Kad se uživanje pretvori u očajanje
  • ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ ZAINTERESOVANE I KOMPANIJE KOJE PROIZVODE AUTOMOBILE: Stiže električni avio-taksi
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2020.
Podelite ovaj tekst: