IZ BANKARSKOG UGLA: NPL na najnižem nivou u poslednjih devet godina

Nekada gorući problem sa kojim se suočavao bankarski sektor Srbije, nenaplativi krediti (NPL) danas predstavljaju nešto manje opterećenje za poslovanje banaka.

Piše: Marija Savić

Prema poslednjim podacima Narodne banke Srbije (NBS), ukupni bruto nenaplativi krediti domaćeg bankarskog sektora smanjeni su za 94,4 milijarde dinara u prvih devet meseci 2017. godine, što je zajedno sa rastom kreditne aktivnosti dovelo do daljeg pada učešća NPL u ukupnim kreditima na 12,2 odsto u septembru. Ovo je najniža vrednost NPL-a u poslednjih devet godina i pad od čak 10,1 procentnih poena u odnosu na avgust 2015. godine kada je NBS donela Strategiju za rešavanje problematičnih kredita.

Na drastično smanjenje NPL-a uticala je kombinacija implementacije Strategije, unapređenja regulatornog okvira, kao i aktivnosti banaka kroz naplatu, otpis i prodaju ovih plasmana. Uticaj otpisa NPL-a dodatno je pojačan krajem septembra kada je počela primena Odluke o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke, prema kojoj su banke dužne da otpišu sve kredite čije su bruto knjigovodstvene vrednosti u potpunosti na ispravkama vrednosti. Posledično, samo u septembru je otpisano 53,6 milijardi dinara nenaplativih kredita ili za 7,9 milijardi dinara više nego u celoj 2016. godini. Kada je u pitanju prodaja nenaplativih kredita, investitori su sve više motivisani boljim makroekonomskim okruženjem, oporavkom tržišta nekretnina, ali pre svega i većom otvorenošću banaka za ovaj vid transakcija, budući da su samo u 2016. godini banke u Srbiji prodale nenaplative kredite u iznosu od oko 460 miliona evra.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KAKO NEDOVOLJNO RAZVIJENE EKONOMIJE TREBA DA PRIMENJUJU EU STANDARDE: Fino štimovanje finansijskih tržišta
  • IGOR KALINIĆ: Fleksibilnost ciljeva donosi uspeh
  • ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA: PODRŠKA ZA „STARTAP GENERACIJU“ – PRILIKE ZA SRBIJU: Kakva je percepcija preduzetništva u Srbiji
  • TV SLIKE I PRILIKE: Ne živeti u laži, a ne kazati istinu
  • ARTUR TUREMKA: Elektronsko plaćanje u javnom prevozu
  • MILAN ZALETEL: Vip uložio više od 965 miliona evra
  • SOTIRIS KOSTOUROS: Sva naša ulaganja u proizvodnju i ljude su se isplatila
  • NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE ŠIRI POSLOVANJE U REGIONU: Nafta i gas iz Panonskog mora
  • PORUKE VREMENA PROŠLIH – ISTORIJA I TRADICIJA FILANTROPIJE U SRBIJI U 20. I 21. VEKU (4) Doktor prava i filantrop
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. februara 2018.
Podelite ovaj tekst: