JOVANA POPOVIĆ, EOS MATRIX: Sudski postupci su skupi i predugo traju

Do danas je kompanija pokrenula preko 15.000 sudskih postupaka u cilju naplate otkupljenih potraživanja i mogu da kažem da je upravo EOS Matrix zaslužan za edukovanje stručne javnosti, kao i za zauzimanje određenih jedinstvenih stavova u sudskoj praksi kada je u pitanju vođenje i odlučivanje u sudskim postupcima za naplatu potraživanja stečenih ustupanjem potraživanja tj. cesijom

 

EOS Matrix je deo internacionalne kompanije koja ima mnogo iskustva u vansudskoj i u sudskoj naplati potraživanja. Koliko je to iskustvo moguće primeniti u Srbiji – pitanje je koje je Magazin Biznis postavio Jovani Popović, direktorki pravne službe kompanije EOS Matrix. Naša sagovornica podseća da je kompanija EOS Matrix članica EOS grupe, vodeće međunarodne grupe za upravljanje potraživanjima, prisutne u 27 zemalja, koja se od osnivanja 1974. godine bavi naplatom potraživanja i u pomenutom segmentu poseduje višedecenijsko iskustvo.

– EOS Matrix u Srbiji koristi bogato globalno iskustvo grupacije na polju naplate potraživanja i posluje po strogo definisanim i kontrolisanim procedurama za naplatu potraživanja, ali istovremeno gradi i unapređuje svoj jedinstveni pristup rešavanju dužničkopoverilačkih odnosa. Individualni pristup koji naša kompanija ima prema svakom dužniku jako je bitan za uspostavljanje dobre i kvalitetne komunikacije sa dužnikom. Prepoznavanje potreba i očekivanja samih dužnika, kao i dostupnost i spremnost na razgovor i kompromis sa svakim od njih, ključno je za iznalaženje rešenja za nastali dužničko-poverilački odnos, bilo da je u pitanju vansudska naplata ili naplata potraživanja sudskim putem, kaže Jovana Popović.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: