SRBIJI POTREBNE NOVE FINANSIJSKE INSTITUCIJE: Kada ćemo dobiti domaću razvojnu banku

Podsticaj domaćoj proizvodnji, smanjenje uvozne zavisnosti i razvoj infrastrukture mogli bi da se obezbede sredstvima razvojne banke, po niskim kamatnim stopama. Krediti bi bili plasirani preko komercijalnih banaka, ali bez političkog uticaja a najbolji model koji treba slediti je nemačka KfW banka

kada-cemo-dobiti-domacu-razvojnu-bankuOtome da je Srbiji potrebna ra- zvojna banka koja će biti naj- povoljniji kreditor i omogućiti i brži rast izvoza i izgradnju infrastruk- ture a da će, pritom, funkcionisati bez političkog uticaja, priča je stara gotovo dve decenije. Do sada se ta tema bezu- spešno nametala i javnosti i predstav- nicima državnih institucija, a kako će proći najnovija inicijativa u vezi sa po- trebom da Srbija dobije razvojnu banku, tek će se videti. U svakom slučaju, jaki razlozi o potrebi formiranja takve ban- ke saopšteni su 2. juna na skupu sa te- mom “Podsticanje razvoja MSMP u Srbiji u Godini preduzetništva, kroz nove nansijske institucije”.

Ova radionica održana je u organiza- ciji Evropske konsalting grupe, Srpske asocijacije menadžera, Udruženja po- slovnih žena Srbije i u saradnji sa Evrop- skom investicionom bankom. Ključni govornici bili su Luka Gatini iz Evrop- ske investicione banke u Luksemburgu, dr Vladimir Medan sa Beogradske ban- karske akademije, Srđan Bogosavljević iz agencije IPSOS, Vladimir Jovanović iz USAID – Projekat za bolje uslove po- slovanja, Miroslav Vujnović iz Evropske konsalting grupe, dok je inicijator radi- onice bio dr Danijel Pantić (Evropska konsalting grupa), član Upravnog od- bora Srpske asocijacije menadžera.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • Novak Đoković fondacija ulaže 700.000 evra
  • KONKURENCIJA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE Kogeneracija – Struja iz do sada neiskorišćenog gasa
  • MARIJANA VASILESKU, ČLANICA IZVRŠNOG ODBORA, NADLEŽNA ZA RESOR ZA POSLOVE SA STANOVNIŠTVOM SBERBANKE Mi smo tamo gde su naši klijenti
  • EDUKACIJA PRED NOVIM IZAZOVIMA ZBOG SAVREMENIH TEHNOLOGIJA Da li treba plaćati za visokoškolsko obrazovanje ili ne
  • KAKO JE POSLOVALA FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC U 2015. GODINI Obezbedili 2,2 miliona dolara pomoći za 130.000 ljudi
  • Točeni Jelen – svaki gutljaj kao da je prvi
  • VEŠTINA KOMUNIKACIJE (I deo) Sedam stvari koje klijenti očekuju
  • U ORGANIZACIJI TGI GRUP INTERNEŠENEL Uručena priznanja “Superbrend Srbija”
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. jula 2016.
Podelite ovaj tekst: