MARTIN ORNASS-KUBACKI, SES ASTRA: Satelit u službi digitalizacije

SES Astra je lider u distribuciji TV kanala i sadržaja visoke definicije. Kompanija trenutno distribuira više od 5.200 TV kanala, obuhvatajući više od 1.400 kanala visoke definicije, a sve se to dešava zahvaljujući satelitskoj platformi koja pruža brojne prednosti

Martin Ornass-Kubacki

Proces digitalizacije u Evropi se razvio veoma brzo, što je uticalo da se tržište TV i radio emitovanja dinamično širi. Većina zemalja centralne i istočne Evrope već je počela proces digitalizacije i, u skladu sa preporukama EU, proces treba da bude završen već do kraja ove, 2012. godine. Kompanija SES Astra učestvuje u ovom procesu, zahvaljujući satelitskoj platformi koja pruža brojne prednosti. Martin Ornass-Kubacki, potpredsednik i regionalni direktor SES Astre, kaže za Magazin Biznis da u digitalizaciji Evrope postoje regionalne razlike, ali da je u nekim državama, kao u Češkoj i Slovačkoj, naprimer, taj proces u suštini završen.

– Ipak, proces digitalizacije se suočava sa mnogim preprekama, kao što su nepotpuna pokrivenost teritorije, zakonodavna pitanja, koordinacija frekvencija između zemalja, veoma ograničen broj kanala dostupnih putem zemaljskih sredstava distribucije, kao i investicija u izgradnju digitalne zemaljske infrastrukture ili osavremenjivanje stare – kaže Martin Ornass-Kubacki.

• Koliko je satelitska distribucija značajna u procesu digitalizacije?

– Stvarni lider u procesu digitalizacije je DVB-S – satelitska distribucija. Satelit je u mogućnosti da prevaziđe sve zemaljske prepreke – pokriva celu teritoriju zemlje, obezbeđuje emiterima neograničen kapacitet za nove kanale koji omogućavaju TV operaterima da ih ponude krajnjim korisnicima u vidu široke lepeze kanala, takođe i u HD kvalitetu koji je sada dostupan kao novi standard televizije. I u zemljama zapadne Evrope, kao i na centralnim i istočnim tržištima, proces digitalizacije bio je sproveden i sprovodi se istovremeno preko zemaljske infrastrukture, IPTV, i očigledno preko satelita koji je brzo i isplativo rešenje za digitalizaciju zemlje.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: