Милион евра за унапређење конкурентности

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва доделила уговоре за 306 предузећа у укупном износу од милион евра, као бесповратну финансијску помоћ за раст и развој конкурентности МСП

milijardaРепубличка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) доделила је 17. јуна у Центру Сава 306 уговора о бесповратној финансијској подршци програмима намењеним јачању конкурентности домаћих предузећа.

Укупна вредност свих уговора је милион евра, а износ који се одобравао појединачним предузећима кретао се од 100.000 до 600.000 динара. Уговори су додељени предузећима која су конкурисала за програм бесповратне финансијске помоћи за раст и развој конкурентности, након јавног позива. Највећи део, око 70 одсто укупних средстава (224 уговора), додељен је за увођење нових система квалитета и сертификацију (стандарди ХАСАП и ИСО), а затим следе програми унапређења процеса производње и побољшања организационе структуре, програми побољшања постојећих и развој нових производа и услуга, програми за истраживање тржишта, за развој и усавршавање информационог система, за дизајнирање производа, проналажење пословних партнера и инвеститора.

Помоћ стиже касније

За бесповратна средства највише компанија се пријавило из прерађивачке индустрије, а остале делатности везане су за услуге, пољопривреду и грађевинарство. Када мала и средња предузећа реализују и сама исфинансирају пројекте који ће побољшати конкурентност фирме, агенција ће им накнадно рефундирати 50 одсто трошкова. Дејан Јовановић, директор Републичке агенције за развој МСПП, рекао је да ће агенција наставити са реализацијом оваквих пројеката суфинансирања активности усмерених на јачање за развој МСПП конкурентности предузећа, али ће у наредне четири године наставити и са пружањем различитих видова нефинансијске, односно, саветодавне и техничке подршке и помоћи која, како је рекао, по значају полако сустиже финансијску и кредитну подршку. Циљ је унапређење пословања постојећих МСП, а тиме и отварање нових радних места и равномернији регионални развој.

Игор Бркановић, помоћник министра економије и регионалног развоја, истакао је да, иако најконкурентнији део домаће привреде, сектор МСПП још увек није валоризован у складу са својим потенцијалима, на пример, са становишта учешћа у високотехнолошким индустријама и извозу. Он је најавио и да ће држава кроз стратегију развоја конкурентности до 2012. године коју треба да усвоји нова влада, покренути и читав низ програма за развој иновативности, не само кад је реч о технологијама, него и организацији пословања, унапређењу производа и услуга и наступу и на домаћем и на страним тржиштима. Зато ће посебно бити важно учешће Србије у европском програму конкурентности и иновативности, који ће ЕУ до 2013. године финансирати са 3,6 милијарди евра, рекао је Бркановић, додавши да у овом тренутку само Србија, Босна и Херцеговина и Албанија нису пуноправне чланице тог програма, што значи и да имају ограничен приступ европским средствима.

Podelite ovaj tekst: