Наша тема: МЕНТОРИНГ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Бесплатну услугу менторинга користи 50 МСП која су изабрана на конкурсу Националне агенције за регионални развој, у оквиру пилот пројекта који се спроводи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу

mentoringПомоћ приликом припремања развојних планова, решавање финансијских потешкоћа, прецизирање стратегије за унапређење пословања, све врсте подршке фирмама којима је угрожен опстанак и друге услуге које доприносе бржем успеху предузећа, пружају сертификовани ментори у 50 малих и средњих предузећа, у пет округа у Србији. Фирме су изабране на конкурсу Националне агенције за регионални развој (НАРР), која по програму Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA) реализује пилот пројекат „Менторинг за 50 МСПП”, од маја до 15. новембра 2010. године.

У оквиру пројекта обезбеђено је по 50 сати саветовања за предузетнике. Услугу пружају ментори које су обучили јапански стручњаци, код којих менторинг постоји већ 60 година.

О спровођењу пилот пројекта разговарали смо са Аном Жегарац, менаџером пројекта и руководиоцем Сектора за регионални развој и реализацију инфраструктурних пројеката у НАРР, и Хидео Кобајашијем, координатором пројекта из Јапанске агенције за међународну сарадњу.

Откривање и решавање потешкоћа

Циљ пилот пројекта „Менторинг за 50 МСПП” јесте подршка предузећима у превазилажењу тренутних тешкоћа у пословању и налажење најповољнијих решења за будући рад. У току пројекта обучени ментори, под надзором јапанских стручњака, тестирају исправност стандардизоване шеме менторинга који је НАРР успоставила са Агенцијом JICA и прилагодила је нашим условима пословања, анализирају рад фирми, заједнички решавају проблеме и бележе промене до којих су довели нови услови пословања.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: