НАША ТЕМА: ПРОГРАМИ НАРР – Мапа за развој региона

Међу најважнијим пројектима које ове године спроводи Национална агенција за регионални развој је мапирање пет региона у Србији у оквиру којег се прикупљају подаци о њиховој развијености. Мапа региона биће истакнута на сајту Агенције и допринеће бољем сагледавању могућности за привредни развој

nasa-temaНационална агенција за регионални развој Србије (НАРР) припремила је у овој години низ програма за подстицање и развој региона и предузетништва. Поред пружања подршке развоју малих и средњих предузећа (МСП) која започињу сопствени посао или већ послују, у виду обука и консалтинга, задатак Агенције је спровођење Закона о регионалном развоју и смањење драматичних разлика у друштвено-економском развоју региона. Агенција је административна канцеларија Националног савета за регионални развој, који треба да донесе Национални план регионалног развоја земље. У току је такозвано мапирање региона у оквиру којег се ради на прикупљању података и оцени стања у пет региона: регион Војводине, Београдски регион, регион Шумадије и западне Србије, регион Јужне и Источне Србије и регион Косова и Метохије. Поред Националне агенције у пројекту учествују и надлежна министарства, Агенција за привредне регистре и Агенција за просторно планирање. Планирано је да до јуна буде припремљена мапа и најважнији подаци о целокупном развоју региона, који ће бити истакнути на сајту Националне агенције и надаље допуњавани. То ће допринети бољем сагледавању могућности за привредни развој.

Ивица Ежденци, директор Националне агенције за регионални развој, каже у разговору за Економетар да постоје велике регионалне разлике у развоју предузећа између региона у Србији. Најразвијенији су Београдски регион и регион Војводине, а најнеразвијенији регион Јужне и Источне Србије.

– Разлике у зарадама и привредној развијености између најразвијенијег и најнеразвијенијег региона су и по неколико пута, па ће се држава фокусирати на подстицање регионалног развоја и смањење разлика. Будућност лежи у развијеној инфраструктури, равномернијој регионалној распоређености предузећа, али и отклањању других проблема који муче предузетнике: смањењу пореза, отклањању административних баријера, бољим могућностима за финансирање предузетништва, каже Ивица Ежденци.

Опширније у штампаном издању

 

Podelite ovaj tekst: