PET GODINA REFORMI U SRBIJI UZ KREDITE GLAVNOG MEĐUNARODNOG FONDA: Koliko prija zagrljaj MMF-a

Čak i da se smatra da su kriterijumi MMF pogrešni, vrlo je teško u nekoj zemlji, suočenoj sa teškoćama, uraditi bilo šta bez kredita i saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama

mmf-zgradaNjenog imena nije bilo ni na jednoj tradicionalnoj novogodišnjoj listi ličnosti koje su obeležile 2005. godinu u Srbiji. Uprkos tome, najveći deo ekonomi­sta nema nikakve dileme da je upravo Pirita Sorsa, “čelična ledi”, kako mnogi vide šeficu misije Međuna­rodnog monetarnog fonda za Srbiju i Crnu Goru, bila ta koja je dala pečat prethodnoj, ali i ne samo toj godini. Da nije bilo nje, kažu, pitanje je da li bi srpske vlasti u agendu svojih tranzicionih uspeha mogle da upišu prosečan rast GDP od preko pet pro­cenata, povećanje bruto društvenog proizvoda (BDP) po stanovniku na 3.183 dolara, udela privatnog sektora u BDP sa 40 na 55 procenata, a smanjenje udela javnih prihoda u BDP sa preko 45 na 42,9 procenata. Teško da bi bez MMF Srbija sada imala i efikasan, većinsko privatni bankarski sistem sa brzo rastućom depozitnom bazom i obimom kredita a javne finansije postavljene na zdravijoj osnovi, što je sa smanjenjem državne jav­ne potrošnje za oko četiri odsto BDP­ a u odnosu na 2002. godinu, dovelo i do smanjenja javnog duga sa 170 na prihvatljivih šezdesetak odsto.

Da nije bilo “pokazivanja zuba” od strane MMF, ali i Svetske banke, u pregovorima sa Srbijom u februaru 2004. godine, ocena je ekonomskih eksperata okupljenih oko Centra za liberalno-demokratske studije, teško da bi usporavanje tranzicije do kojeg je došlo tokom 2003. godine bilo potpuno zaustavljeno.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PRED PRIVATIZACIJU NACIONALNE NAFTNE KOMPANIJE: Savetnik već procenio NIS
  • IZ UGLA KONSULTANTA ZA MENADŽMENT: INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KONKURENTNA PREDNOST: Restrukturisanje načina razmišljanja
  • MOĆ POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Alhemija prve impresije ili – nema druge prilike za prvi susret
  • Modni trendovi i menadžeri
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Krišto ili rulet ekonomija
  • MORALNA PRAVA I MORALNA PRAVILA: Moral i zakon
  • PREDSEDNIK DELTA HOLDINGA POVODOM 15 GODINA POSTOJANJA KOMPANIJE: U biznisu krajnjeg cilja nema
  • UMEĆE I PRAKSA ORGANIZACIJE KOJA UČI: PITER SENGI: Važna je peta disciplina
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA: Upornost krunisana uspehom
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2006.
Podelite ovaj tekst: