KREDITNI BUM – GLAVNO OBELEŽJE 2005. GODINE: Kako zadovoljiti velike apetite

Stalna tražnja za kreditima logično je zadovoljavana zaduživanjem u inostranstvu, tako da su ban­ke naprosto bile gurnute u poziciju za koju su ka­snije “optužene”

kako-zadovoljiti-velike-apetiteAko je išta obeležilo prethod­nu godinu onda je to, bez ikakve sumnje, bila eksplozija kredita u bankarskom sektoru. Dok su u 2004. godini krediti privredi i stanovništvu bili povećani nominalno za 52 a realno za 33 odsto, samo za prvih devet meseci 2005. njihov nominalni rast je bio 50, a realni 28,8 odsto. Dinarski plasmani banaka, u novembru u odnosu na oktobar, povećani su za daljih 20.632 miliona dinara i iznosili su 344.922 miliona dinara, odnosno za 61 odsto više u odnosu na oktobar 2005. godine, a za 67 odsto u odnosu na stanje plasmana iz novembra prethodne godine. A ne treba izgubiti iz vida da je samo lanjski oktobarski prirast bio ravan ukupnom prirastu realizovanom od januara do septembra 2005. godine.

Ekonomisti smatraju da ovaj kreditni bum nije došao kao iznenađenje jer, kako kažu, reč je o “pri­rodnoj pojavi koja prati obnovu realnog sektora”, odnosno “očekivanoj posledici dugogodišnje bankarske krize i radikalnih mera u regulaciji bankarske delatnosti”. Skoro da i ne treba podsećati da je 2000. godine bankarski sistem zatečen u potpunom haosu sa bilansnom sumom banaka koja je bila smanjena sa 22 milijarde dolara, koliko je bila 1989. godine, na jedva 9,5 milijardi dolara. Dinarski krediti bili su svedeni na samo 0,7 milijardi dolara u odnosu na nekadašnjih 17,5 milijardi dolara, a njihova naplativost bila je 20-30 odsto, ili upola manja nego deceniju pre. No, uprkos kontroli kamatnih stopa koja je tada vođena i postojanju ekstremno visoke kamatne marže, banke nisu uspele da izbegnu velike gubitke, već su upale u permanentnu nelikvidnost i nestabilnost. Naročito se to odnosilo na takozvane velike banke.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PRED PRIVATIZACIJU NACIONALNE NAFTNE KOMPANIJE: Savetnik već procenio NIS
  • IZ UGLA KONSULTANTA ZA MENADŽMENT: INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KONKURENTNA PREDNOST: Restrukturisanje načina razmišljanja
  • MOĆ POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Alhemija prve impresije ili – nema druge prilike za prvi susret
  • Modni trendovi i menadžeri
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Krišto ili rulet ekonomija
  • MORALNA PRAVA I MORALNA PRAVILA: Moral i zakon
  • PREDSEDNIK DELTA HOLDINGA POVODOM 15 GODINA POSTOJANJA KOMPANIJE: U biznisu krajnjeg cilja nema
  • UMEĆE I PRAKSA ORGANIZACIJE KOJA UČI: PITER SENGI: Važna je peta disciplina
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA: Upornost krunisana uspehom
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2006.
Podelite ovaj tekst: