PROCENE Nada i strepnja: još jedan neizvestan početak

Prognoziranje makroekonomskih kretanja oduvek je bio rizičan i nezahvalan posao. U to su se uverili i najrafiniraniji analitičari. Ispostavilo se da njihovi pre­finjeni, matematički razrađeni meto­di u najboljem slučaju “pogađaju” buduća kretanja onoliko precizno koliko to postižu “naivni” postupci zasnovani na jednostavnom produženju proteklih i tekućih tendencija.

Ljubomir Madžar

Ljubomir Madžar

Tačnom i pouzdanom prognozira­nju opiru se sve privrede, a privreda Srbije sva kako mnogo više nego veći­na drugih. U ovoj zemlji čitavoj seri­ji neprekidnih udara bili su i ostaju izloženi i privreda i društvo: uruša­vanje socijalističkog poretka, raspad zemlje, reperkusije ratova u neposrednom susedstvu, sankcije, bombardovanje, masovni protesti, gašenje preduzeća koja ne uspevaju da se uklope u novi režim poslovanja, svakodnevna otpuštanja i masovno rasprostranjena zebnja uslovljena egzistencijalnom neizvesnošću… Ova privreda doima se kao sićušna orahova ljuska na zapenušanim talasima vazda nemirnih voda. A tu su i dugotrajne napetosti izazvane Hagom, Kosovom, nastojanjima Crne Gore da se osamostali, odsustvom političke volje ili mogućnosti da se konačno dođe do Ustava. I napetosti i udari dolaze spolja i nezavisni su od društva koje pogađaju; stoga su nepredvidivi, pa je nepredvidivo i kretanje objekta čija nagla i nasumič­na pomeranja oni izazivaju.

Učinak privrede, baš kao i eko­nomske politike preko koje se privredom upravlja, sagledava se i meri kroz veći broj dobro poznatih dimen­zija. Što brži rast bruto domaćeg pro­izvoda (BDP), širenje zaposlenosti, smirivanje rasta cena (unutrašnja stabilizacija), obaranje deficita u trgovinskom i platnom bilansu (spoljašnja stabilizacija) idu ured najčešće korišćenih i očigledno važnih indika­tora makroekonomskog uspeha.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PRED PRIVATIZACIJU NACIONALNE NAFTNE KOMPANIJE: Savetnik već procenio NIS
  • IZ UGLA KONSULTANTA ZA MENADŽMENT: INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KONKURENTNA PREDNOST: Restrukturisanje načina razmišljanja
  • MOĆ POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Alhemija prve impresije ili – nema druge prilike za prvi susret
  • Modni trendovi i menadžeri
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Krišto ili rulet ekonomija
  • MORALNA PRAVA I MORALNA PRAVILA: Moral i zakon
  • PREDSEDNIK DELTA HOLDINGA POVODOM 15 GODINA POSTOJANJA KOMPANIJE: U biznisu krajnjeg cilja nema
  • UMEĆE I PRAKSA ORGANIZACIJE KOJA UČI: PITER SENGI: Važna je peta disciplina
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA: Upornost krunisana uspehom
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2006.
Podelite ovaj tekst: