PROCENE: Tranzicija na ekonomsko-političkoj klackalici

Mnogo je teže prognozirati ekonomska zbivanja u Srbiji 2006, nego što je bilo 2004. ili 2005. Dve prethodne godine su bile deo zatišja u kome je Zapad osigurao znatnu pomoć Srbiji. Donacija, “jeftinih” kredita i prihoda od privatizacije će biti i 2006, ali oni verovatno neće biti ključ ne determi­nante ekonomske situacije.

Miroslav Prokopijević

Miroslav Prokopijević

Odlučujuće u 2006. će biti kako će se odvijati niz događaja, od kojih svaki može da podigne političku oluju. Tačnije, odlučujuće će biti koliko će politička zbivanja uticati na ekonomske tokove. U te političke ne­poznanice ubraja se nekoliko pitanja. Kako će se na srpsku političku scenu odraziti rešavanje statusa Kosova, rasplet sa Crnom Gorom i even­tualna promena statusa Republike Srpske.

Sem te tri geopolitičke nepoznanice, u ekonomsko­ političkoj sferi ostaju bar još dve. Prvo, da li će se pregovo­ri o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom odvijati relativno normalno, ili će možda doći do njihovog preki­da. Do toga, recimo, može doći zbog ne­saradnje sa sudom u Ha­gu, zbog neispunjavanja preuzetih obaveza iz sporazuma, zbog nekooperativnosti u rešavanju pitanja Kosova ili odnosa sa Cr­nom Gorom.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PRED PRIVATIZACIJU NACIONALNE NAFTNE KOMPANIJE: Savetnik već procenio NIS
  • IZ UGLA KONSULTANTA ZA MENADŽMENT: INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KONKURENTNA PREDNOST: Restrukturisanje načina razmišljanja
  • MOĆ POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Alhemija prve impresije ili – nema druge prilike za prvi susret
  • Modni trendovi i menadžeri
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Krišto ili rulet ekonomija
  • MORALNA PRAVA I MORALNA PRAVILA: Moral i zakon
  • PREDSEDNIK DELTA HOLDINGA POVODOM 15 GODINA POSTOJANJA KOMPANIJE: U biznisu krajnjeg cilja nema
  • UMEĆE I PRAKSA ORGANIZACIJE KOJA UČI: PITER SENGI: Važna je peta disciplina
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA: Upornost krunisana uspehom
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2006.
Podelite ovaj tekst: