POD LUPOM: BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI Razvojne šanse

Bez obzira na značajan napredak postignut u proteklih pet godina, srpski bankarski sektor je i dalje nerazvijen i uglavnom koncentrisan na tradicionalne bankarske proizvode kao što su kreditna i depozitna aktivnost, mada ima nagoveštaja da se to menja

Milan Elezović

Milan Elezović

Sa 41 komercijalnom bankom koliko ih je bilo u Srbiji septembra 2005. bankarski sektor je i dalje fragmentisan. Iako se broj banaka značajno smanjio od 2000. godine, na tržiš­tu od 7,5 miliona stanovnika još uvek postoji prostor za dalju konsolidaciju. To ilustruje podatak da 14 najmanjih banka ima individualno učešće na tr­žištu manje od jednog procenta (sve­ ukupno 7,9 odsto) ukupnih sredstava.

Struktura vlasništva u sektoru se značajno promenila poslednjih pet godina kao posledica ulaska velikog broja stranih banka na tržište, kako putem akvizicija privatnih ili držav­nih domaćih banaka, tako i putem dobijanja dozvola od Narodne banke za obavljanje bankarskih poslova u Srbiji. Četiri banke u državnom vlasništvu su do sada uspešno prodate stranim strateškim investitorima: Ju banka (Alpha Banka, Grčka), Continental banka (Nova ljubljanska banka, Slovenija), Novosadska banka (Erste banka, Austrija) i Niška banka (OTP, Mađarska). Privatne banke pre­uzete od strane stranih partnera su: Delta banka (Banca Intesa, Italija), Atlas banka (Piraeus, Grčka), Meri­dian banka (Crédit Agricole, Francu­ska), Nacionalna štedionica-banka (EFG Euro bank, Grčka), Eksim banka (Bank Austria Creditanstalt, Austrija/Nemačka/Italija), Nova banka (Findo­mestic Banca, Italija) i Centro banka (Laiki Bank, Kipar).

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PRED PRIVATIZACIJU NACIONALNE NAFTNE KOMPANIJE: Savetnik već procenio NIS
  • IZ UGLA KONSULTANTA ZA MENADŽMENT: INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KONKURENTNA PREDNOST: Restrukturisanje načina razmišljanja
  • MOĆ POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Alhemija prve impresije ili – nema druge prilike za prvi susret
  • Modni trendovi i menadžeri
  • MENADŽERSKA GALAKSIJA: Krišto ili rulet ekonomija
  • MORALNA PRAVA I MORALNA PRAVILA: Moral i zakon
  • PREDSEDNIK DELTA HOLDINGA POVODOM 15 GODINA POSTOJANJA KOMPANIJE: U biznisu krajnjeg cilja nema
  • UMEĆE I PRAKSA ORGANIZACIJE KOJA UČI: PITER SENGI: Važna je peta disciplina
  • BESTSELERI U LITERATURI ZA BIZNISMENE: MISLI I BOGATI SE, NAPOLEONA HILA: Upornost krunisana uspehom
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2006.
Podelite ovaj tekst: