Putno zdravstveno osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“ sa dodatnim pokrićem za kovid 19 i popustom na online kupovinu

U susret predstojećoj sezoni odmora, veliki broj sugrađana, podstaknut povoljnijim brojevima koji se odnose na stopu obolevanja od koronavirusa, odlučio je da ove godine turistički otputuje u inostranstvo.

Kako biste putovanja pamtili samo po lepim pričama, polisa putnog zdravstvenog osiguranja tu je da vam pruži svu neophodnu sigurnost za nepredviđene situacije, a dodatno pokriće za kovid 19 i dodatnu zdravstvenu zaštitu tokom puta van zemlje.

„Uvažavajući potrebe naših klijenata, Kompanija ‘Dunav osiguranje’ još prošle godine je u polise putničkog zdravstvenog osiguranja uključila mogućnost zaključivanja polise sa pokrićem rizika od kovida 19, za slučajeve svake iznenadne bolesti ili povrede koja se može desiti u inostranstvu, te koje su u vezi sa ovim rizikom. Kako su troškovi lečenja u inostranstvu izuzetno visoki, na put ne treba kretati bez polise putničkog zdravstvenog osiguranja, koje za mnogo manji iznos omogućava neophodnu zaštitu širom sveta. Primera radi, polisa za deset dana boravka u nekoj od zemalja EU, s uključenim pokrićem rizika od kovida 19, staje oko 1.850 dinara. Ukoliko tu polisu zaključite onlajn, preko sajta naše Kompanije, možete ostvariti i 15 % popusta, i u tom slučaju polisa košta svega oko 1.500 dinara“, navela je Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav“.

S najvećom osiguranom sumom na tržištu koja iznosi 35.000 evra, Kompanija „Dunav osiguranje“ prva je osiguravajuća kuća koja je tokom pandemije omogućila ugovaranje dopunskog pokrića za kovid 19, pokrivajući na taj način troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara, troškove testiranja u slučaju ispolјavanja simptoma infekcije i uspostavljanja dijagnoze, kao i troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije.

Kako biste ostvarili 15 % popusta, potrebno je da polisu putničkog zdravstvenog osiguranja zaključite putem sajta Kompanije „Dunav osiguranje“, brzo i jednostavno, klikom na link Kupi online, https://www.dunav.com/kupi-online/ . Bilo gde u svetu, 24 sata dnevno, polisa putnog zdravstvenog osiguranja pružiće vam sigurnost koja je neophodna da vaša putovanja pamtite samo po lepim pričama.

Podelite ovaj tekst: