REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Šta donose izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu ZPPPA). Navešćemo neke od izmena ovog zakona.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Izmenama i dopunama stvara se pravni okvir da Poreska uprava pre slanja opomene šalje podsetnike poreskim obveznicima i to pisanim ili elektronskim putem, ili SMS porukom.

Takođe, utvrđuje se da je poreski obveznik dužan da Poreskoj upravi dostavi sve relevantne podatke koji se ne prijavljuju APR-u, kao što su podaci o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti dobra u kojima obavlja registrovanu delatnost. Predviđena je prekršajna kazna u rasponu od 100 hiljada do dva miliona dinara za pravno lice koje ne dostavi tražene podatke.

Uvodi se dodatak zapisniku, koji se sastavlja u slučaju da je poreski inspektor posle dostavljanja zapisnika došao do novih saznanja ili činjenica koje utiču na utvrđeno činjenično stanje. Dodatak zapisnika dostavlja se poreskom obvezniku, koji ima pravo na primedbe na dodatak zapisniku u roku od osam dana od dana prijema.

Izmenama je određeno da kada je neosnovano iskazan iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit, pokreće se prekršajni, a ne krivični postupak, ukoliko iznos ne premašuje milion dinara za prethodnih 12 meseci. Poreski inspektor ovlašćenom licu dostavlja zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili dostavlja izveštaj poreskoj policiji o postojanju osnovane sumnje da je izvršeno poresko krivično delo, ukoliko u postupku poreske kontrole utvrdi nepravilnosti. Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi javni tužilac, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • ISKOSA GLEDANO: Ko se boji cene benzina
  • TV SLIKE I PRILIKE: Razmislite pre nego što pozovete – halo, televizija!?
  • VEZA SA NAJZNAČAJNIJIM MEĐUNARODNIM MREŽAMA I DATA CENTRIMA U EVROPI Telenor data centar – bezbedno i pouzdano poslovanje
  • ERIK RIS: ”STARTUP NAČIN” (3): Razmišljajte o velikom, počnite od malog, rastite brzo
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. jula 2018.
Podelite ovaj tekst: