URSULA LOJBLI: Donosimo novac i švajcarsko iskustvo

Švajcarska kancelarija u Srbiji je od 1991. godine do sada donirala više od 300 miliona evra a sredstva su plasirana u skladu sa reformskim prioritetima Vlade Srbije. Glavni projekti su u domenu državne uprave, ekonomskog razvoja, zapošljavanja i energetske efikasnosti

Ursula Lojbli

Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju u Srbiji radi već duže od dve decenije, ali je u okviru budžeta od 2014. do 2017. godine uloženo ovde 86 miliona evra. O tome kako se troše ta sredstva, šta su do sada realizovali u Srbiji i kakvu nam podršku pružaju u evropskim integracijama, Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SCO) u Srbiji, kaže za Magazin Biznis da Švajcarska razvojna saradnja ima veliki portfolio projekata i da im je cilj da postignu dobre rezultate u svim oblastima u kojima rade.

– Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju u Srbiji sprovodi oko 30 projekata, podeljenih u tri oblasti, u skladu sa reformskim prioritetima Vlade Srbije. Glavni projekti su nam u domenu državne uprave, ekonomskog razvoja i zapošljavanja, kao i energetske efikasnosti. Mi podržavamo tranziciju Srbije putem snažnih demokratskih sistema, kao i konkurentnost njene privrede na putu ka evropskim integracijama. A dobri rezultati za nas su oni koji će dovesti do konkretne i dugotrajne koristi za građane Srbije. Neke od oblasti na kojima smo radili, a koje su nam posebno značajne, jesu naš doprinos boljim makroekonomskim uslovima u Srbiji kroz razvoj strategije reforme upravljanja javnim finansijama, fiskalna strategija od 2017. do 2019. godine, kao i revizija strategije javnog duga i njihova realizacija u kritičnim područjima.

Podržavali smo „Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva“ Vlade Republike Srbije u jačanju društvene uključenosti u nacionalnim strategijama, a prema zahtevima EU, kao i uvođenje Indeksa rodne ravnopravnosti kao osnove za rodno odgovorno budžetiranje. Bili smo uključeni i u podizanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u južnoj i jugozapadnoj Srbiji. To je donelo otvaranje novih 3.500 radnih mesta u industriji nameštaja, hortikulture, turizma… i dodatne prihode od 10 miliona evra. Sa privatnim sektorom u industriji nameštaja radimo na promociji dualnog obrazovanja, a naša saradnja sa naučno-tehnološkim parkom u Beogradu dovela je do porasta izvoza IT sektora za devet odsto i istovremeno do priliva stručnjaka.

• Kako ocenjujete efekte realizovanja projekata ekonomskog osnaživanja ruralnih područja i zašto to smatrate značajnim za Srbiju?

– Naš najvažniji doprinos je podrška sprovođenju reformi na opštinskom nivou. Naša dodatna vrednost leži i u našem iskustvu, kao decentralizovane države, koje je dugo 200 godina. Takođe, za bolje poslovno okruženje podržavali smo teritorijalna partnerstva koja sada služe kao „studija slučaja“ za buduće regionalne razvojne politike. Verujemo da su jaki regioni važni za Srbiju. Naš fokus je povećanje konkurentnosti siromašnijih regiona. To je ključno u svetu koji je sve više globalizovan. Jaki regioni pružaju i više mogućnosti za mlade.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • OBELEŽEN SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – 5. JUN: Priroda i čovek – sinergija odgovornog sveta
  • POSLOVNI BAROMETAR KOMPANIJE KRESTON MDM: Trgovina i dalje najprivlačnija
  • DOMINO EFEKAT SA DUVANSKE NA DRUGE INDUSTRIJE Danas duvan, a sutra čokolade, pića, hrana
  • MOBILNA BIOMETRIJA U FINANSIJSKIM USLUGAMA – OKVIR OD PET FAKTORA: Novo istraživanje Mastercarda i Oksforda
  • MENADŽERSKI VODIČ: Umetnost oslobađanja suvišnih stvari
  • POSLOVNA SAZNANJA: Zdrav razum
  • SAVREMENE TEHNOLOGIJE I DIGITALNO BANKARSTVO Utakmica između nteh kompanija i banaka
  • DR ISAK ADIŽES: UPRAVLJANJE PROMENAMA (1): Kako da razlikujem pravi problem i rešenje od pogrešnih
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. jula 2017.
Podelite ovaj tekst: