SLAVICA PAVLOVIĆ: Velika konkurencija, niske kamate i manjak dobrih projekata

Više od 15 godina sam u bankarstvu i stalno se priča o velikom broju banaka u Srbiji i visokokonkurentnom tržištu, a ipak vidimo da i dalje na tržište ulaze novi igrači koji vide potencijal našeg tržišta. Zato su danas najveći izazovi: velika konkurencija, izuzetno niske kamatne stope i nedovoljno dobrih projekata u koje bi se plasirala sredstva

Slavica Pavlović

Svremena na vreme se aktuelizuju teme oko prodaje ili pripajanja grčkih banaka koje posluju u Srbiji, pa se u tom pogledu ima u vidu i sudbina Eurobanke. Slavica Pavlović, predsednica Izvršnog odbora Eurobanke u Srbiji (imenovana na tu poziciju u junu prošle godine), odgovara na naše pitanje da li Eurobanka ostaje u Srbiji, i podseća da je Eurobank grupa, kojoj pripada i banka u Srbiji, u većinskom vlasništvu nekoliko investicionih fondova:

– Kao što je poznato, mi smo u vlasništvu nekoliko investicionih fondova, uključujući i Helenski fond za finansijsku stabilnost – čiji je udeo nepuna dva odsto – tako da nemamo nikakvih nagoveštaja da će u dogledno vreme doći do povlačenja sa ovog tržišta. Tim pre što smo godinama u samom vrhu srpskog bankarstva i poslujemo stabilno i profitabilno – kaže Slavica Pavlović.

U intervjuu za Magazin Biznis, naša sagovornica ističe da je Eurobanka pozicionirana u top 10 najvećih banaka na srpskom tržištu, da zapošljava preko 1.250 ljudi koji, kroz mrežu od 80 ekspozitura i četiri centra za rad sa privredom, opslužuju više od pola miliona klijenata.

• Šta su trenutno najveći izazovi u poslovanju u Srbiji?

– U najveće izazove ubrajaju se: velika konkurencija, izuzetno niske kamatne stope i nedovoljno dobrih projekata u koje bi se plasirala sredstva. Zato je Eurobanka posvećena stalnom unapređenju proizvoda i usluga, a posebnu pažnju poklanjamo tehnološkim unapređenjima i prilagođavanju novim tržišnim uslovima kako bismo uspešno odgovorili na potrebe naših komitenata i ostali banka prvog izbora za naše klijente.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • OBELEŽEN SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – 5. JUN: Priroda i čovek – sinergija odgovornog sveta
  • POSLOVNI BAROMETAR KOMPANIJE KRESTON MDM: Trgovina i dalje najprivlačnija
  • DOMINO EFEKAT SA DUVANSKE NA DRUGE INDUSTRIJE Danas duvan, a sutra čokolade, pića, hrana
  • MOBILNA BIOMETRIJA U FINANSIJSKIM USLUGAMA – OKVIR OD PET FAKTORA: Novo istraživanje Mastercarda i Oksforda
  • MENADŽERSKI VODIČ: Umetnost oslobađanja suvišnih stvari
  • POSLOVNA SAZNANJA: Zdrav razum
  • SAVREMENE TEHNOLOGIJE I DIGITALNO BANKARSTVO Utakmica između nteh kompanija i banaka
  • DR ISAK ADIŽES: UPRAVLJANJE PROMENAMA (1): Kako da razlikujem pravi problem i rešenje od pogrešnih
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. jula 2017.
Podelite ovaj tekst: