USAID podrška borbi protiv korupcije

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisala je Memorandume o razumevanju sa gradonačelnicima šest gradova i opština (Niš, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Novi Pazar, Žabalj i Stari grad) sa namerom da ojača napor u borbi protiv korupcije i razvije transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti

Panel o rezultatima saradnje u prethodnoj godini

Uz šest novih partnera, USAID sada sarađuje sa 13 lokalnih samouprava na unapređenju transparentnost i većem učešću javnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou

Prema prošlogodišnjem istraživanju realizovanom na celoj teritoriji Srbije, korupcija je jedna od glavnih briga građana Srbije. Istraživanje je pokazalo da 57odsto građana smatra da je korupcija rasprostranjena u Srbiji i da ima veliki uticaj na društvo.

„Verujemo da lokalne samouprave imaju posebno važnu ulogu u borbi protiv korupcije, jer su najbliže građanima“, izjavio je Majk de la Rosa, direktor misije USAID-a u Srbiji.

“Neki od osnovnih principa reforme javne uprave su veća transparentnost i inkluzivnost građana u donošenje politika. Jedino tako stvaramo veće poverenje građana u ovo što radimo i podižemo kvalitet odluka koje se donosi. Zadovoljstvo mi je da je USAID odlučio da raspiše i drugi javni poziv opštinama i gradovima i da opštine imaju tu vrstu podrške kako bi se unapredilo dobro upravljanje širom Srbije“, izjavio je Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju

Rezultati ovih napora se vide u Srbiji. Otkako je prošle godine uspostavio saradnju sa USAID-ovim Projektom za odgovornu vlast, Grad Sombor je organizovao javne rasprave o budžetu u 22 mesne zajednice i pet srednjih škola kako bi građani mogli da učestvuju u planiranju lokalnog budžeta.

Grad Vranje je izradio novu internet stranicu sa informacijama o aktivnostima lokalne samouprave, gradskim službama koje pružaju usluge građanima i budžetu, čime će građanima biti omogućeno da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

USAID će nastaviti da pruža pomoć lokalnim samoupravama, nezavisnim nadzornim institucijama i novoosnovanim odeljenjima za suzbijanje korupcije u sudovima i tužilaštvima u okviru svog četvorogodišnjeg Projekta za odgovornu vlast, čiji je ukupni budžet 8,5 miliona dolara.

Podelite ovaj tekst: