UVOD U BIZNIS: Poruke iz Vašingtona

Kao i svakog oktobra, dve glavne svetske finansijske organizacije Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, ponude nam na svojoj Godišnjoj skupštini sliku svetske ekonomije i društva.

Piše: Radojka Nikolić

Piše: Radojka Nikolić

Analizirali su, ocenjivali, zaključili i poručili da ih najviše brine činjenica da je ceo svet dužan kao nikad do sada. MMF je izračunao da ukupni globalni dug iznosi 152 hiljade milijardi dolara ili 225 odsto globalnog BDP-a. Prosečno, po stanovniku, to znači da je svaki od oko 7,5 milijardi stanovnika zemlje dužan oko 20.000 dolara. Zbog toga je, na predstavljanju izveštaja o globalnoj finansijskoj stabilnosti, MMF upozorio da se tim dugom treba pozabaviti pre nego što on postane uzrok nove velike globalne finansijske krize. I nije problem samo u tome što je dug visok nego što on nezaustavljivo i prebrzo raste, a dve trećine tog duga otpada na privatni sektor. Taj dug privatnog sektora je “tempirana bomba”, pa bi države trebalo da intervenišu pre nego što bude kasno. Najveći dug na svetu prema BDP-u ima Japan: 232 posto BDP-a.

Druga poruka sa ovogodišnjeg zasedanja odnosi se na rast globalne ekonomije. Tako je na Komitetu za razvoj, borda guvernera MMF-a i Svetske banke, konstatovano da je globalni ekonomski rast u 2016. godini i dalje usporen, ali da se u 2017. godini očekuje skok.

A gde je Srbija u svemu tome?

Za grupu evropskih zemalja u razvoju, u koju spada i Srbija, MMF predviđa privredni rast od 3,3 odsto u 2016. godini, u narednoj od 3,1 odsto, a u 2021. godini rast od 3,2 odsto. Pa, pošto je Fond potvrdio procenu rasta BDP-a Srbije za ovu godinu na 2,5 odsto, jasno je da smo ispod proseka koji se očekuje za region. Tako će biti i naredne godine, kada se kod nas predviđa “ubrzanje“ na 2,8 odsto rasta, da bismo tek za pet godina, odnosno 2021. dostigli rast od 4,0 procenta.

Kad je reč o ostalim zemljama regiona, BDP Crne Gore će, prema prognozi MMF-a, ove godine iznositi 5,1 odsto, u narednoj godini 3,6 odsto, a u 2021. godini dostigao bi stopu rasta od 4,8 odsto. Pored Crne Gore, najveći privredni rast u regionu će imati Rumunija, 5,0 odsto ove godine, naredne 3,8 odsto, a 2021. godine 3,3 odsto. Bosna i Hercegovina u ovoj godini može očekivati ekonomsku ekspanziju od 3,0 procenta, dogodine od 3,2 odsto, a 2021. godine rast od 4,0 procenta. Za susednu Bugarsku MMF predviđa porast BDP-a u ovoj godini od 3,0 odsto, u idućoj godini od 2,8, a u 2021. godini za 2,5 odsto. Mađarsku čeka privredni rast od 2,0 odsto u tekućoj godini, u narednoj od 2,5 odsto, a u 2021. godini od 2,1 odsto. Privredni rast Makedonije će u 2016. godini iznositi 2,2 odsto, u 2017. godini 3,5 odsto, a u 2021. godini 3,8 procenata.

Najmanji privredni rast predviđen je za Hrvatsku: u 2016. godini će iznositi 1,9 odsto, u 2017. godini 2,1 odsto, a u 2021. će biti 2,0 procenta.

Ali, osim tog privrednog rasta koji će biti ispod proseka regiona, Srbija je po stopi nezaposlenosti najgora. Ovde će stopa nezaposlenosti, prema prognozi MMF-a, u 2016. biti 18,6 odsto a u 2017. godini 18,7 odsto. Istovremeno, najmanja nezaposlenost u 2016. biće u Mađarskoj, samo šest odsto, a u Poljskoj i Rumuniji neznatno iznad šest procenata. Slaba je uteha što je u Hrvatskoj stopa nezaposlenosti 16,4 odsto, jer su već u EU, pa će im migracija radne snage pomoći.

Posle svih tih saznanja i procena kojima MMF i Svetska banka praktično sumiraju ovu godinu, za Srbiju ostaje prilično surova realnost da će se sa ovako niskim stopama privrednog rasta još dugo nalaziti na periferiji, daleko od zemalja sa razvijenom ekonomijom i višim nivoom životnog standarda.


U ovom broju još i …

  • MEĐUNARODNI SAJAM NAMEŠTAJA, OPREME, UNUTRAŠNJE DEKORACIJE I SAJAM MAŠINA, ALATA I REPROMATERIJALA U BEOGRADU: Najbolja rešenja u oblasti drvne industrije
  • PREDAVANJE O NEJEDNAKOSTI NA FAKULTETU ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU U BEOGRADU: Globalizacija, migracije i budućnost srednje klase
  • ODLUKA OPEK O SMANJENJU PROIZVODNJE NAFTE: Nade u postepeni oporavak
  • SAVETI ZA REŠAVANJE REALNIH PROBLEMA IZ OBLASTI FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA: Status ogranka stranog pravnog lica
  • VREME JE ZA VAŽNE STVARI U ŽIVOTU: Gorenje na sajmu IFA u Berlinu 2016.
  • FELJTON: PITER DRAKER: Upravljanje i rukovođenje preduzećem
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. novembra 2016.
Podelite ovaj tekst: