VELIKI FORUM SAM: Država mora da smanji broj javnih preduzeća

Iako je privatni sektor efikasniji od javnog, i za jedan i za drugi treba da važi isti kriterijum uspešnosti – naglasili su učesnici Velikog foruma SAM-a i upozorili da država mora da prekine praksu da socijalnu politiku vodi preko javnih preduzeća

Država mora da poboljša upravljanje u javnim preduzećima i produktivnost, a da smanji birokratiju, korupciju i nivo subvencija da bi ih učinila efikasnijim i konkurentnijim na tržištu, ocenjeno je na skupu Srpske asocijacije menadžera (SAM) koji je uz podršku američke agencije USAID održan u Beogradu 1. juna. Ovaj Veliki forum SAM-a imao je za temu „Država kao menadžer“ sa pitanjima – treba li država da kontroliše toliko toga u državi, može li država da preuzme ulogu ozbiljnog menadžera, da li javni sektor može i treba da se meri sa privatnim. Boris Begović, predsednik Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS) je u uvodnom izlaganju upozorio da bi do kraja godine deficit budžeta mogao da dostigne oko 200 milijardi dinara (oko 1,7 milijardi evra), a visina javnog duga oko 55 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), ukoliko se nastave negativne tendencije u domaćoj ekonomiji.

– U Srbiji ima 1.340 preduzeća pod državnom kontrolom, sa ukupno oko 100.000 radnika, koja su u 2010. godini imala gubitke od oko milijardu evra ili 3,5 odsto BDP, a ukupne subvencije i transferi tim preduzećima u 2011. Iznosili su oko 2,3 odsto BDP-a, naveo je Begović, postavljajući pitanje adekvatnosti upravljanja tim preduzećima.

Po njegovim rečima, država mora da smanji broj javnih preduzeća, da poboljša njihovo upravljanje i poveća produktivnost, da smanji nivo subvencija, kako bi ih učinila efikasnijim i konkurentnijim na tržištu.

Iako je privatni sektor efikasniji od javnog, i za jedan i za drugi treba da važi isti kriterijum uspešnosti, naglasio je Begović i upozorio da država mora da prekine praksu da socijalnu politiku vodi preko javnih preduzeća. „Zadržavanje neprofitabilnih preduzeća nije kupovina socijalnog mira, to je kupovina političkog mira. Socijalni mir se obezbeđuje dobrim, transparentnim programima poslovanja“, kazao je Begović. On je istakao da je nužna štednja i države i građana i podsetio da se predsednik Demokratske stranke Boris Tadić nedavno „založio za štednju na nivou države, ali ne i na nivou građana“.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: